Senaste utgåvorna

Almqvistiana 43 utkom hösten 2020 med tema Stockholm. Under våren 2021 utkommer nummer 44, som redaktören Jonas Ellerström ägnar det åt Almqvist skrift Guldmakeriets historia.

Om du som medlem inte får dig numret tillsänt, ta kontakt med Olof Holm, Terapivägen 16 E, 141 56 Huddinge, meddelande@almqvistsallskapet.se.

Du kan också läsa de senaste numren av Almqvistiana som pdf-fil under fliken Almqvistiana.

Här hittar du de senaste numren av vår tidskrift Almqvistiana som pdf-fil.

Nr 43 2020                        Nr 43 omslag
Nr 42 2020                        Nr 42 omslag

Nr 33 2011                        Nr 41 2019
Nr 32 2009                        Nr 40 2018
Nr 31 2007                        Nr 39 2017
Nr 30 2005                        Nr 38 2016
Nr 29 2004                        Nr 37 2015
Nr 28 2003                        Nr 36 2014
Nr 27 2002                        Nr 35 2013
Nr 26 2000                        Nr 34 2012