Stadgar och styrelsen

ALMQVISTSÄLLSKAPETS STADGAR
ändrades senast 2016

Vilket spännande uppdrag – att få arbeta med Carl Jonas Love Almqvist. Hans författarskap och person är mer aktuella idag än någonsin! Säger Birgitta Wistrand som är litteraturforskare med genusinriktning vid Uppsala universitet och ordförande för De litterära sällskapen i Sverige, DELS.  Hon brinner för att fler – barn och vuxna – skall läsa mer och förstå läsningens betydelse för en människas och ett samhälles utveckling. När hon disputerade 2006 på en avhandling om Elin Wägner i 1920-talet hade hon hunnit med både att vara riksdagsledamot (m) och VD för stiftelsen Positiva Sverige. Dessutom lett organisationer som Fredrika Bremer förbundet, Friskis &Svettis och Riksföreningen för Åldrandeforskning. Hon är också författare till ett 15-tal böcker.

Styrelse

Ordförande: Birgitta Wistrand, forskare, fil.dr. i litteraturvetenskap
Vice ordförande: Cecilia Sidenbladh, dramatiker, fil.dr. på Almqvist
Sekreterare: Olof Holm, fil.mag.
Skattmästare: Vanja Edwinson, tidigare kommunalråd Upplands Väsby
Klubbmästare: Topsy Bondeson, tidigare antikvarie
Kerstin Brunnberg, journalist, f.d. ordf. Kulturrådet och utredare ArkDes
Anita Persson, folkbildare, skribent
Mats Persson, tonsättare, pianist
Ture Rangström, f.d. konstnärlig ledare Strindbergs Intima teater, dramatiker
Petra Söderlund, docent i litteraturvetenskap, huvudredaktör för Almqvists Samlade Verk

Revisorer
Kristian Gustavson
Göran Wessberg

Revisorssuppleant
Lennart Lübeck

Valberedning
Mats Almquist
Kerstin Brunnberg
Åsa Kling

Almqvistsällskapets hedersledamöter
Solveig Faringer, Lennart Hedwall, Irene Lindh och Johan Svedjedal.

Styrelseledamöter från 1982:
Topsy Bondeson , antikvarie, 1982 -, skattmästare 1982 – 83, 1989 – 2015, klubbmästare 1982 –
Lennart Hedvall, tonsättare, 1982 – 90, 1992 – 2004
Olle Hjern, pastor, 1982 – 2001, vice ordförande 1982 – 2001
Olof Holm , fil.mag. 1982 -, sekreterare 1982 –
Claes Hoogland, redaktör, 1982 – †86
Folke Isaksson , författare, 1982 – 2000
Marianne Linder , översättare, 1982 – 92
Egon Lindholm, metallarbetare, 1982 – †83
Lars Lönnroth , professor, 1982 – 86
Lars Melin , docent, 1982 – 83
Gun Ursing , bibliotekarie, 1982 – 99
Karin Westman Berg, professor, 1982 – 89, ordförande 1982 – 83
Marianne Lindström , redaktör, 1983 – 95, skattmästare 1983 – 89
Per A Sjögren, förläggare, 1983 – †96, ordförande 1983 – 96
Bertil Romberg , docent, 1986 – 2003
Johan Svedjedal , professor, 1986 – 2001
Bert Edström , fil.dr., 1989 – 92
Cecilia Sidenbladh , författare, 1990 -, vice ordförande 2002 –
Britt Wilson Lohse , lektor, 1992 – 2006
Roland Lysell , professor, 1995 – 2011
Lars Burman , docent, 1998 – 2002, ordförande 1998 – 2001, vice ordförande 2001 – 2002
Monica Lauritzen , redaktör, 1999 – 2005
Ingrid Elam , redaktör, 2000 – 03
Mats Hellström , landshövding, 2001 – 17, ordförande 2001 – 12
Göran Gunér , regissör, 2001 – †2015
Petra Söderlund , fil.dr., 2002 –
Ulla Nordin , fil.dr., 2003 – 15
Ulf Hellners , bankdirektör, 2003 – 08
Anders Burman , fil.dr. 2004 – 10
Jon Viklund , fil.dr. 2005 – 17
Ulrika Knutsson, redaktör, 2006 – 07
Kristina Lilliehöök , producent, 2007 – 14
Kerstin Brunnberg , radiochef, 2008 -, ordförande 2012 -14
Vanja Edwinson, kommunalråd, 2010 – , skattmästare 2015 –
Ture Rangström, teaterchef, 2011 –
Eva Bonnier, bokförläggare, ordförande 2015 – 21
Anita Persson, folkbildare, skribent
Mats Persson, tonsättare och pianist, 2017 –
Birgitta Wistrand, forskare, fil.dr. i litteraturvetenskap, 2021 – , ordförande 2021-