Länkar

Wendelas Vänner i Södertälje samlas kring Wendela Hebbe (1808-99), som var Almqvists kollega på Aftonbladets redaktion under 1840-talet, där hon introducerade socialreportaget i svensk press. Sällskapet äger ett hus i Södertälje, Wendela Hebbes gamla sommarhus, där man har inrymt en utmärkt restaurang, vilket gör att huset kan hållas öppet som museum över Hebbe och hennes krets. Bland annat är ett rum ägnat åt Love Almqvist. Där står hans sekretär från de sista åren i Stockholm.
Hemsida: Klicka här.

Folke IsakssonFolke Isaksson (1927-2013) hörde grundarna av Almqvistsällskapet, var styrelseledamot 1982–2000, därefter hedersledamot. Han var rik på initiativ och levererade texter och talade vid programsammankomster arrangerade program, knöt kontakter, stöttade oss andra, var en av redaktörerna för medlemsbulletinen, som han även tog initiativet till, reste i landet för sällskapet och Almqvist och bidrog på ett oerhört starkt sätt till sällskapets bildande, framväxt och verksamhet. När vi skrev vår stadga var det Folke Isaksson som formulerade målparagrafen:Sällskapets målsättning är att bidra till kännedom om Carl Jonas Love Almqvists verk och person, hans tänkande och hans visioner.När han presenterade denna formulering, sa han att” det skulle man inte kunna säga om Strindberg. Vi antog den direkt.Folke har betytt oerhört mycket för Almqvistintresset i landet och för Almqvistsällskapet. Hans familj har skapat en hemsida kring hans liv och verk.
Hemsida: Klicka här.

Almqviststugan i Graf1824 inledde Almqvist sitt försök att leva som bonde och diktare i dagens Åmotfors. En äldre stuga flyttades till hans tomt och han uppförde den där sommaren 1824. Här föddes sonen Ludvig. Svårigheterna att leva på detta sätt blev övermäktigt och försöket avbröts efter ett och ett halvt år, och Almqvists familj återvände till Stockholm. Stugan fick annan användning och flyttades, men uppspårades av forstmästare Rudolf Fabricius Hansen och 1984 kunde den återinvigas på Almqvists gamla tomt. DEn vårdas av hembygdsföreningen, Köla stämma, som har en Almqvistkommitté. Under sommaren hålls den öppen vissa tider, men det går att få se den även under andra tider, efter hänvändelse till Almqvistkommittén i Åmotfors.
Hemsida: Klicka här.

Upplands Väsby Hembygdsförening I Upplands Väsby ligger de flesta Almqvists uppväxtmiljöer. Härifrån har han hämtat miljöer till många av sina texter. Hembygdsföreningen vårdar hembygdsgården och ägnar sig även åt Almqvists miljöer.
Hemsida: Klicka här.

Var utspelas novellen Kapellet? Almqvistiana nr 34 (2012), som hade Almqvists resor som tema, behandlar både Roland Lysell och Olof Holm topografin i Kapellet. Den unge pastorsadjunkten som tillträder sin första tjänst möter en på en karg ö utanför södra Smålands kust en befolkning vars hårda och tragiska liv griper honom. Den predikan han förberett kan han inte hålla, de genomtänkta tankarna kan inte nå fram. Istället talar han fritt ur hjärtat… Miljön är så exakt återgiven, så att varje läsare blir helt övertygad och många vil se platsen. Men en finns inte. Philip Wahren, som har en intressant sida på nätet om historia och miljöer har skildrat traktens sociala miljö och nykterhetsrörelsen där. Klicka här.