Bli medlem

BLI MEDLEM I ALMQVISTSÄLLSKAPET

Som medlem får Du:
– medlemsbulletinen Almqvistiana
– medlemsbok
– köpa Samlade verk och annan litteratur av Almqvist till förmånspris.
– delta i program såsom föredrag, resor, konserter, teater m m.
– stödja forskningen om och sprida intresset för Carl Jonas Love Almqvist, hans person och verk.

Medlemsavgift: 250:-/person och år, 375:-/par och år. Inbetalas till postgiro 38 06 49-4. Ange namn, adress och e-mailadress på inbetalningen.

Information:
Almqvistsällskapet, c/o Olof Holm, Terapivägen 16E, 141 56 Huddinge
meddelande@almqvistsallskapet.se