VARMT VÄLKOMMEN TILL ALMQVISTSÄLLSKAPET
OCH TILL DESS HEMSIDA!

Almqvistsällskapet är sedan över ett kvartssekel samlingspunkten för alla som intresserar sig för Carl Jonas Love Almqvists liv och verk. Han är en av Sveriges mest banbrytande författare.

Bli medlem i Almqvistsällskapet! Det kostar 200 kr. per år (300 kr. för par). Medlemsavgiften betalas till postgiro 380649-4. Glöm inte att ange ditt namn, adress och emailadress vid inbetalningen! Läs mera om medlemskap under fliken Sällskapet/Bli medlem.

Som medlem får du information om vad som händer på Almqvistfronten. Du kan köpa Almqvistlitteratur billigare, vilket snart betalar för medlemsskapet, och Du får Sällskapets tidskrift Almqvistiana med mycket intressant att läsa.

Litterär salong i Upplands Väsby

Den 26 april 2017 samlades ett fyrtiotal av Love Almqvists vänner i Upplands Väsby bibliotek för den sedvanliga litterära salongen i Almqvists anda. Vanja Edwinson hälsade välkommen och erinrade att detta var tionde gången vännerna träffades. Den här gången behandlades den obekväme journalisten Almqvist. Medverkade gjorde Kerstin Brunnberg och Olof Holm från Almqvist-sällskapet, som uttryckte sin glädje över att vara i ”Almqvist-land”.

Kerstin Brunnberg menade att det inte var konstigt att den mångsidige Almqvist med sin nyfikenhet och förmåga att språka med vanligt folk lämnade salongerna för att ägna sig åt journalistik. Alla var inte förtjusta. Författarkollegan Atterbom utbrast ”Kan det vara möjligt? Han täckas nedstiga i denna stinkande kloak…”

Kerstin Brunnberg gav en beskrivning av tidsandan och av Almqvists växande radikalism, av hans förmåga att analysera samhällsutvecklingen och att kunna skriva om både högt och lågt. Olof Holm framförde med välkänd bravur några av Almqvists journalistiska texter. Den intresserade publiken fick lära sig något nytt: Almqvist, Sveriges modernaste författare, pläderade inte bara för barnbidrag och samboförhållanden utan också för nordisk gemenskap och för att ersätta pengar med ett kort! Kerstin Brunnberg avslutade med att uppmana oss att tänka på Almqvist när vi läser våra tidningar: vad skulle han ha gjort av det här?

ALMQVISTIANA

Redaktör Jon Viklunds senaste nummer av Almqvistiana ger ett tvärsnitt genom vad som skrivits i tidskriften de 35 år som Sällskapet existerat. Urvalet har väl bevarat sin fräschör. Som ny medlem får du det per post. Läs det!

Almqvist1Om du som medlem inte fått dig numret tillsänt, ta kontakt med Olof Holm, Terapivägen 16 E, 141 56 Huddinge, meddelande@almqvistsallskapet.se.

Du kan också läsa de senaste numren av Almqvistiana  som pdf-fil  under fliken Almqvistiana