Almqvists brev

Almqvist brev

Bevarade brev av Almqvist täcker tiden 1802 – 1866. Det finns över femhundra kända brev hittade i spridda sammanhang, De är naturligtvis ett ypperligt material för att nå kunskap om den gåtfulle författaren. Man möter Almqvist i olika stadier på livets väg från barndom till landsflyktsårens ensamhet. Breven kan delas in i olika grupper till vilka de skrivits:

1 Släkt och familj
2 Troende adepter bland ungdomsvännerna i Mannhemsförbundet slutet av 1810-talet
3 Romantikerkretsen i Uppsala- 1820 – 1830-tal
4 Liberaler i Lund och Stockholm-1830-och 1840-tal Såsom alla brevskrivare ändrar Almqvist stil beroende på till vilken han skriver.

Resebreven har behållit sin fräschör, man kan fortfarande använda dem som reseguider.Almqvist brev speglar en mångtydig och mångsidig människa. Vi möter en naken förtvivlan och diabolisk advokatyr, skarpsinnig analys, omtänksam ömhet, hätskt förtal, poetisk mystik.
Som alltid är han naturligtvis svårfångad även i sin korrespondens.

Songes och Piano Forten
Songes betyder drömmar och är namnet på 50 kortdikter som Almqvist tonsatt. De flesta tillkom på 1820- 1830-talet. Stilen är i enkel och naiv stil och motiven rör sig om död, kärlek, Gud och uppståndelsen.
När Fredrika Bremer som inte tillhörde Almqvist vänner hade hört några Songes skrev hon:  ” Almqvist förstår himmelen; han har sjelf varit der och der hört- ej hvad han gifvit oss i romaner och philosophemer- med vad han säger i toner , i Musik. Han har hört himlarnas Chörer. Han har upptecknat dem. Ack! att jag först idag fått höra dem !”
1847- 48 utgav Almqvist 11 häften med pianokompositioner kallade ” Fria fantasier för Piano-Forte”.
Almqvist betecknade själv sina Piano-Forten som ”instinktiv musik” därför att den inte är felfri som den musikaliska grammatiken förespråkar.