Styrelse och stadgar

Styrelse

Cecilia Sidenbladh är ordförande sedan 1 maj 2022. Sin doktorsavhandling skrev hon om Almqvist och bildkonstens betydelse för hans texter, och fyra av hennes pjäser handlar om Almqvist ur olika aspekter. Hon har också 2008 givit ut faktaboken Rättegången mot Almqvist. Utsattes Love Almqvist för en komplott? Eller var han skyldig till åtminstone delar av anklagelserna? Det är en fråga som Cecilia inte kan släppa.

Ordförande:  Cecilia Sidenbladh, fil dr, dramatiker
Sekreterare: Olof Holm, fil.mag.
Skattmästare: Vanja Edwinson, tidigare kommunalråd Upplands Väsby
Mats Almquist, egenföretagare, lantbrukare Topsy Bondeson, tidigare antikvarie
Kerstin Brunnberg, journalist, f.d. ordf. Kulturrådet och utredare ArkDes
Ingemar Lindahl, författare, diplomat
Ola Nordenfors, universitetslektor
Anita Persson, folkbildare, skribent
Mats Persson, tonsättare, pianist
Ture Rangström, f.d. konstnärlig ledare Strindbergs Intima teater, dramatiker
Petra Söderlund, docent i litteraturvetenskap, huvudredaktör för Almqvists Samlade Verk

Revisorer
Peter Hellberg
Göran Wessberg

Revisorssuppleanter
Krister Gustavson
Lennart Lübeck

Valberedning
Erik Sidenbladh
Kerstin Brunnberg
Åsa Kling

Almqvistsällskapets hedersledamöter
Solveig Faringer, Lennart Hedwall, Irene Lindh och Johan Svedjedal.

Styrelseledamöter från 1982:
Topsy Bondeson , antikvarie, 1982 -, skattmästare 1982 – 83, 1989 – 2015, klubbmästare 1982 –
Lennart Hedvall, tonsättare, 1982 – 90, 1992 – 2004
Olle Hjern, pastor, 1982 – 2001, vice ordförande 1982 – 2001
Olof Holm , fil.mag. 1982 -, sekreterare 1982 –
Claes Hoogland, redaktör, 1982 – †86
Folke Isaksson , författare, 1982 – 2000
Marianne Linder , översättare, 1982 – 92
Egon Lindholm, metallarbetare, 1982 – †83
Lars Lönnroth , professor, 1982 – 86
Lars Melin , docent, 1982 – 83
Gun Ursing , bibliotekarie, 1982 – 99
Karin Westman Berg, professor, 1982 – 89, ordförande 1982 – 83
Marianne Lindström , redaktör, 1983 – 95, skattmästare 1983 – 89
Per A Sjögren, förläggare, 1983 – †96, ordförande 1983 – 96
Bertil Romberg , docent, 1986 – 2003
Johan Svedjedal , professor, 1986 – 2001
Bert Edström , fil.dr., 1989 – 92
Cecilia Sidenbladh , författare, 1990 -, vice ordförande 2002 – 22, ordförande 2022 –
Britt Wilson Lohse , lektor, 1992 – 2006
Roland Lysell , professor, 1995 – 2011
Lars Burman , docent, 1998 – 2002, ordförande 1998 – 2001, vice ordförande 2001 – 2002
Monica Lauritzen , redaktör, 1999 – 2005
Ingrid Elam , redaktör, 2000 – 03
Mats Hellström , landshövding, 2001 – 17, ordförande 2001 – 12
Göran Gunér , regissör, 2001 – †2015
Petra Söderlund , fil.dr., 2002 –
Ulla Nordin , fil.dr., 2003 – 15
Ulf Hellners , bankdirektör, 2003 – 08
Anders Burman , fil.dr. 2004 – 10
Jon Viklund , fil.dr. 2005 – 17
Ulrika Knutsson, redaktör, 2006 – 07
Kristina Lilliehöök , producent, 2007 – 14
Kerstin Brunnberg , radiochef, 2008 -, ordförande 2012 -14
Vanja Edwinson, kommunalråd, 2010 – , skattmästare 2015 –
Ture Rangström, teaterchef, 2011 –
Eva Bonnier, bokförläggare, ordförande 2015 – 21
Anita Persson, folkbildare, skribent
Mats Persson, tonsättare och pianist, 2017 –
Birgitta Wistrand, forskare, fil.dr. i litteraturvetenskap, 2021 – , ordförande 2021- 2022

LÄNK TILL ALMQVISTSÄLLSKAPETS STADGAR