Almqvists liv

Carl Jonas Love Almqvist (1793-1866) svensk författare och tonsättare, lärare och rektor, präst, journalist. Författare till romaner och noveller, poesi och dramatik, sagor och myter, essäer, recensioner och kulturartiklar, reseberättelser och kåserier, politiska, estetiska och/eller religiösa traktater, läroböcker i ett halvt dussin ämnen, början av en stor svensk ordbok – med mera. Romantiker och realist. Samhällsvisionär. Han drömde om myndighet åt kvinnan och rösträtt åt alla; näringsfrihet och riksdagsreform. Han drömde om jämlikhet och – klarast av alla – om jämställdhet. Om kvinnan får ett värdigt liv tjänar även mannen på det. Han reformerade skolan. I allt före sin tid.

”Sveriges bästa huvud.” Vilhelm Moberg
”Sveriges modernaste diktare” Ellen Key (med en pik åt Strindberg)