Kriminalgåtan

Det har i snart 150 år debatterats om Carl Jonas Love Almqvist var svindlare, förfalskare och presumtiv giftmördare – eller om han var oskyldig. Polisförhörsprotokollen talar till 100% mot honom, förutsatt att man tror att de är korrekta. Den allmänna uppfattningen är att han nog var skyldig i alla fall – men nu hävdar senaste forskningen hans oskuld.

Bunny Ragnerstam presenterar i sin bok Åskan genom tidevarvet (Gidlunds 2022) nya fakta i fallet Almqvist som det är svårt att bortse från. Genom att jämföra polisförhörsprotokoll med uppgifter från andra källor, lägga pussel med tidsangivelser och undersöka vittnenas bakgrund belägger han övertygande att Almqvist i likhet med ett flertal radikala svenska journalister och tidningsmän 1851 utsattes för en politisk, anti-liberal aktion iscensatt av tronföljaren, den blivande Carl XV, och hans handgångne man juristen Eberhard Hamnström. Syftet var att tysta den liberala pressen, vilket lyckades. Det skedde genom att driva tidningsmän i landsflykt eller i fängelse med falska anklagelser, som i flera fall var av ekonomisk natur, och att på detta sätt tvinga de liberala tidningarna till nedläggning eller försäljning. I Aftonbladets fall ledde det till att Almqvist flydde ur landet i juni 1851, och att Aftonbladets ägare Hierta sålde tidningen sex veckor senare.

Detta skulle innebära att reversstölder, förfalskade lånebrev och förgiftade havresoppor var rent påhitt, att polisförhören var riggade och vittnesmålen skrivna och regisserade i förväg.
Men är alla anklagelser därmed undanröjda? Var Almqvist verkligen helt och hållet oskyldig?

Almqvistsällskapet vill försöka komma till klarhet i Fallet Almqvist. Vi gör vårt bästa för att genomlysa skuldfrågan ur olika aspekter. Den 14 september kommer Almqvistsällskapet att på Rönnells antikvariat anordna en diskussion, som inleds med att Bunny Ragnerstam presenterar sina nya fakta i målet. Höstnumret av Almqvistiana kommer också att ha Fallet Almqvist som tema.

Almqvistiana 48 (som du kan läsa digitalt under fliken Almqvistiana) innehåller Ingemar Lindahls recension av Bunny Ragnerstams bok, en annan recension skriven av Gunnar Balgård kan du läsa här: https://www.vk.se/2022-03-10/fallet-carl-jonas-love-almqvist-far-sin-losning

Här finns länkar till de två rättegångsprotokollen, till polishörhörsprotokollet, samt till protokollet från Konsistoriet:

-Krigshovrätten (pdf dokument)
-Polisförhöret (pdf dokument)
-Rådhusrätten (pdf dokument)
-Konsistoriet (pdf dokument)

Samtliga protokoll är tolkningar av de handskrivna protokollen, utförda av fil kand Christina Wijkmark.