Sällskapet

Almqvistsällskapets målsättning är att bidra till kännedom om Carl Jonas Love Almqvist verk och person, hans tänkande och hans visioner.

Sällskapets syfte är att medverka till utgivande av skrifter av och om Carl Jonas Love Almqvist, att understödja Almqvist-forskningen, att stimulera intresset för Almqvists litterära och musikaliska verk i undervisningen på högre och lägre nivåer samt inom folkbildningen, att verka för bevarandet och vården av Almqvists handskrifter och andra Almqvistminnen eller dokument och att utge en bulletin eller årsskrift ägnad Carl Jonas Love Almqvist (se vidare under fliken Almqvistiana).

Främst bland sällskapets verksamhet står Samlade Verk. Den utges av Svenska Vitterhetssamfundet i samarbete med Almqvistsällskapet och kommer slutligen att omfatta minst 55 delar, varav drygt tjugo redan föreligger (se vidare under fliken Butiken/Samlade Verk).
Almqvistsällskapet har också en egen skriftserie, Almqviststudier
(ISSN 1402-1285) (se vidare under fliken Butiken/Övriga böcker och skrifter).

En livlig programverksamhet omfattar bland annat möten med föredrag, teaterbesök och konserter. I törnrosens tid, maj/juni varje år uppvaktar sällskapet vid Almqvists grav på Solna kyrkogård. Varje år arrangeras en resa, stadspromenad eller liknande i Almqvists spår.