Almqvists brev

Bevarade brev av Almqvist täcker tiden 1802 – 1866. Det finns över femhundra kända brev hittade i spridda sammanhang, De är naturligtvis ett ypperligt material för att nå kunskap om den gåtfulle författaren. Man möter Almqvist i olika stadier på livets väg från barndom till landsflyktsårens ensamhet. Breven kan delas in i olika grupper till vilka de skrivits:

1 Släkt och familj
2 Troende adepter bland ungdomsvännerna i Mannhemsförbundet slutet av 1810-talet
3 Romantikerkretsen i Uppsala- 1820 – 1830-tal
4 Liberaler i Lund och Stockholm-1830-och 1840-tal Såsom alla brevskrivare ändrar Almqvist stil beroende på till vilken han skriver.

Resebreven har behållit sin fräschör, man kan fortfarande använda dem som reseguider.Almqvist brev speglar en mångtydig och mångsidig människa. Vi möter en naken förtvivlan och diabolisk advokatyr, skarpsinnig analys, omtänksam ömhet, hätskt förtal, poetisk mystik.
Som alltid är han naturligtvis svårfångad även i sin korrespondens.