Varmt välkommen

TILL ALMQVISTSÄLLSKAPET
OCH TILL DESS HEMSIDA!

Almqvistsällskapet är sedan över ett kvartssekel samlingspunkten för alla som intresserar sig för Carl Jonas Love Almqvists liv och verk. Han är en av Sveriges mest banbrytande författare.

Bli medlem i Almqvistsällskapet! Det kostar 200 kr. per år (300 kr. för par). Medlemsavgiften betalas till postgiro 380649-4. Glöm inte att ange ditt namn, adress och emailadress vid inbetalningen! Läs mera om medlemskap under fliken Sällskapet/Bli medlem.

Som medlem får du information om vad som händer på Almqvistfronten. Du kan köpa Almqvistlitteratur billigare, vilket snart betalar för medlemsskapet, och Du får Sällskapets tidskrift Almqvistiana med mycket intressant att läsa.

SENASTE NYTT

Love Almqvist vs August Strindberg

Den 12 september är det dags för kulturprofilernas ultimata kamp. Carl Jonas Love Almqvist mot August Strindberg!

August: Det är synd om människorna.          Love: Pourquoi hänga läpp?

Medverkande: Skådespelarna Richard Forsgren, Tuvalisa Rangström och Richard Turpin.    Jonas Dominique står för musiken.

Sekonder: Cecilia Sidenbladh, dramatiker och Almqvistfreak, och Ture Rangström, dramatiker och f.d. teaterchef för Strindbergs Intima Teater.

Tid: onsdagen den 12 september kl 18:00
Plats: Stockholms stadsbibliotek. Sveavägen 116, Stockholm
Inget inträde. Man kan kan boka sittplats via Stadsbibliotekets hemsida.

Almqvistsällskapet i samarbete med Stockholms stadsbibliotek 

Bonniers förlag har nyligen givit ut antologin ”Svenska noveller från Almqvist till Stoor” under redaktion av Ingrid Elam och Jerker Virdborg.

Carl Jonas Love Almqvists novell Palatset från 1838 inleder urvalet.

Antologin är ett gigantiskt arbete som omfattar allt som allt 704 sidor med ca 90 noveller. Redaktörerna beskriver i förordet novellens historia från dess första användning i Sverige 1810 och också det grannlaga urval som de tvingats göra!

En ny artikel om Almqvist i Paris har lagts in under fliken Almqvists Liv.

ALMQVISTIANA

Den nye redaktören Jonas Ellerström ger i det senaste numret av Almqvistiana några nya  aspekter på Almqvists författarskap och en redogörelse för vad som tilldragit sig under det gångna jubileumsåret. Som medlem får du det per post. Läs det!

Om du som medlem inte fått dig numret tillsänt, ta kontakt med Olof Holm, Terapivägen 16 E, 141 56 Huddinge, meddelande@almqvistsallskapet.se.

Du kan också läsa de senaste numren av Almqvistiana  som pdf-fil  under fliken Almqvistiana