Välkommen!

Almqvistsällskapet bildades 1982. Vår målsättning är att bidra till kännedom om Carl Jonas Love Almqvist litterära, dramatiska och musikaliska verk samt om hans person, hans tänkande och hans visioner. Sällskapet är en samlingspunkt för alla som intresserar sig för och vill veta mer om en av Sveriges mest banbrytande och fortfarande märkligt moderne författare.

Almqvistsällskapet är ett livaktigt litterärt sällskap med en rik programverksamhet. Vi anordnar litterära och musikaliska salonger och konserter, föredrag, releaser och stadspromenader i Almqvists spår. Dessutom arrangerar vi emellanåt resor och gör opera- och teaterbesök tillsammans. I törnrosens tid i början av juni varje år samlas medlemmar av sällskapet vid Almqvists grav på Solna kyrkogård.

Sällskapet är initiativtagare till Samlade Verk som utges av Svenska Vitterhetssamfundet i samarbete med Almqvistsällskapet och kommer slutligen att omfatta minst 55 delar (se fliken Butiken/Samlade Verk). Almqvistsällskapet har även en egen skriftserie, Almqviststudier (se fliken Butiken/Övriga böcker och skrifter). Medlemmar köper Almqvistlitteratur billigare.

Som medlem får du också sällskapets intressanta tidskrift Almqvistiana som utkommer med två temanummer per år, redaktör för Almqvistiana är Jonas Ellerström.

Om du som medlem inte får ett nummer, ta kontakt med Olof Holm, Terapivägen 16 E, 141 56 Huddinge, meddelande@almqvistsallskapet.se.

Tidskriften kan även läsas som pdf under fliken Almqvistiana.

Bli medlem i Almqvistsällskapet! Det kostar 250 kr. per år (375 kr. för par). Medlemsavgiften betalas till postgiro 380649-4. Glöm inte att ange ditt namn, adress och emailadress vid inbetalningen! Läs mer om medlemskap under fliken Sällskapet/Bli medlem