Almqvistiana

Almqvistiana är ett medlemsblad för Almqvistsällskapets medlemmar. Här blandas populärvetenskapliga artiklar, debatt, information om sällskapets verksamhet och annat. Tidskriften har utvecklats under årens gång: från svartvit stencil till färgglad stencil, från skrivmaskinskopia till den i dag mer grafiskt avancerade trycksaken. Törnrosen finns alltjämt kvar på framsidan, men Sub rosa – under rosen – är i detta sammanhang inget hemlighetstecken. Almqvistiana riktar sig till alla Almqvistintresserade. Här på hemsidan finns Almqvistiana digitalt, för alla tillgänglig, se fliken ”Senaste utgåvorna”

Redaktör för Almqvistiana är Jonas Ellerström.
Kontakt: meddelande@almqvistsallskapet.se