Övriga böcker och skrifter

Beställ tre böcker, betala för två och få den billigaste gratis! (Köp sex och får de två billigaste gratis etc.)

Beställning skickas till olofholm49@gmail.com eller till Olof Holm, Terapivägen 16 E, 1103, 141 56 Huddinge. (Gäller inte Samlade Verk, se nedan.) Ange nummer och titel. Frakt tillkommer.

Som regel är böcker i gott antikvariskt skick, om inte annat anges. Med ”Ny” betecknas böcker som inte varit i cirkulation.

Skrifter av Almqvist

 1. 12 Songes. Till gitarr och piano av Lille Bror Söderlund, inledning av Gunnar Ekelöf, illustrationer av Bertil Bull Hedlund, Stockholm 1966: Bonniers, 56 sidor. Inb. med skyddsomslag. 200 kr. (såld)
 2. Amalia Hillner, Stockholm 1905: Albert Bonniers förlag, 360 sidor. Utgör del IV av Valda romaner utgivna av Ruben G:son Berg. Klotband i rött och guld. 50 kr.
 3. Amalia Hillner. Roman, Stockholm 1840: L.J. Hierta, 250 sidor. Inb. Med ett inlagt brev från Lars Burman till den förre ägare, Nina Vosbein, där han tackar för upplysningar om kancellanser i detta exemplar. Se Tidskrift för litteraturvetenskap 1995:2. 600 kr.
 4. Eller Historien om de fyra¸ Stockholm 1977: Norstedt & Söners förlag, 418 sidor. Utgiven och med efterskrift försedd av Bertil Romberg i serien Norstedts klassiker. Inb. med skyddsomslag. 50 kr.
 5. Araminta May eller Ett besök i Grönhamns prästgård. Brevväxling, Stockholm 1956: Wahlström & Widstrand, 99 sidor. Teckningar av Ingrid Rosell-Lindahl. Inb. 100 kr.
 6. Arbetes ära, Stockholm 1876: Alb. Bonniers förlag, 20 sidor. I samma volym är flera texter inbundna:
  +
  Araminta May. Arturs jakt, Stockholm 1897: Albert Bonniers förlag, 121 sidor.
  +
  Skällnora Kvarn, Stockholm 1892: Albert Bonniers förlag, 76 sidor.
  +
  Kapellet, Stockholm 1896: Albert Bonniers förlag, 56 sidor.
  +
  Die Kolonisten auf Grimstahamn¸ Wiesbaden 1902: Verlag des Volksbildungsverein zu Wiesbaden, 52 sidor. Grimstahamns nybygge i översättning till tyska av Georg Simon.
  +
  Ladugårdsarrendet, Stockholm 1877: Albert Bonniers förlag, 45 sidor. Med 2:ne teckningar af C.G. Hellqvist.
  Inb. Tillsammans 100 kr.
 7. Arthurs jakt. Araminta May. Palatset, Stockholm 1924: Albert Bonniers förlag, 182 sidor. Bonniers universalbibliotek. Hft. 50 kr.
 8. J.L. Almquist¸ Stockholm 1909: Albert Bonnies förlag, 313 sidor. I urval och med Inledning av Johan Mortensen. Sveriges nationallitteratur 1500-1900. XI. C.J.L. Almquist. Inb. 50 kr.
 9. J.L. Almqvist. Monografi, samlad och utgifven för att lätta översigten och bedömandet af vissa bland tidens frågor, Jönköping 1844 & 1845: J.P. Lundström & J.E. Lundström, 600 sidor. Almqvist har här samlat artiklar i skilda ämne, vilka alla belyser hans ställningstagande i tidens frågor. Inb. 1500 kr.
 10. Carl Jonas Love Almquist i urval, Stockholm 1952: Albert Bonniers förlag, 438 sidor. I urval av Örjan Lindberger och Nils Sylvan. Ingår i serien Den svenska prosan. Hft. 50 kr.
 11. Carl Jonas Love Almqvist i urval, 1993: En bok för alla, 389 sidor. I urval och med förord av Cecilia Sidenbladh. Pocket. 50 kr.
 12. Carl Jonas Love Almqvist i urval¸ Stockholm 1962: Bokförlaget Aldus/Bonniers, 156 sidor. Häri ingår Songes, Ormus och Ariman, Det går an, Skaldens natt, Självbekännelser. Pocket. 50 kr.
 13. Carl Jonas Love Almqvist. Ett urval, Stockholm 1954: Arbetarkultur, 263 sidor. Ett urval av Kurt Aspelin. Hft. 50 kr
 14. Carl Jonas Love Almqvist. Urval av Gun Ursing. Stockholm 1989, 16 sidor. En liten antologi. Den går in i ett Sverigekuvert och kan sändas för ett frimärke. Hft. Ny. 20 kr.
 15. En förut otryckt del af Törnrosens Bok, Stockholm 1906: Albert Bonniers förlag, 247 sidor. Utgiven och med anmärkningar försedd av Ruben G:son Berg. Bakre pärm på väg falla av. Hft. 50 kr.
 16. Det går an, 2011: Klassikerförlaget, 103 sidor. Pocket. Ny. 50 kr.
 17. Det går an. En tavla ur livet, Stockholm 1979: Wahlström & Widstrand, 154 sidor. Förord av Knut Jeansson. Illustrerad av Gunnar Brusewitz. Inb. med skyddsomslag. 150 kr.
 18. Det går an. En tavla ur livet, Stockholm 1985: En bok för alla, 171 sidor. Förord av Knut Jeansson. Illustrerad av Gunnar Brusewitz. Pocket. 50 kr. (såld)
 19. Det går an. Faksimil av 1839 års utgåva med författarens egna kommentarer utgiven av Erik Gamby, Uppsala 1965. Bokgillet, 227 sidor. Författarens egna kommentarer består i artiklar ”Om Det går an” (Freja 31/12 1839), ”Om ett rätt familjeliv. Några anmärkningar i anledning af den nyligen utkomna boken: Det går an” (Aftonbladet 23/1 1840) och ”Bidrag till Det-går-an-litteraturen” (fem artiklar i Aftonbladet i januari 1840). Inb. med skyddsomslag. 100 kr. (såld)
 20. Det går en åska genom tidevarvet. Pamfletter och polemik i urval av Folke Isaksson, Stockholm 1972: Bokförlaget PAN/Norstedts, 156 sidor. Pocket. 50 kr.
 21. Dikter i landsflykt i urval utgivna jämte en inledning om almqvistska katastrofen av Erik Gamby, Uppsala 1956: Bokgillet, 101 sidor. Hft. 50 kr.
 22. Drottningens Juvelsmycke eller Azouras Lazuli Tintomara. Romantiserad berättelse om händelser näst före, under och efter konung Gustaf III:s mord, Stockholm 1928: Bröderna Lindströms förlags A.-B., 381 sidor. Företal av fil.dr. Ruben G:son Berg. Halvfr. 50 kr. (såld)
 23. Drottningens Juvelsmycke, Stockholm 1961: Albert Bonniers förlag, 313 sidor. Hft. 50 kr.
 24. Drottningens Juvelsmycke. Romaunt i tolv böcker, Göteborg 1913: Åhlén & Åkerlunds förlag, 157+157 sidor. I två volymer. Hft. 50 kr.
 25. Drottningens Juvelsmycke. Romaunt i tolv böcker, Lund 1974: Studentlitteratur, 346 sidor. Med efterskrift av Bertil Romberg. Hft. 50 kr.
 26. Drottningens Juvelsmycke. Romaunt i tolv böcker, Stockholm 1967: P.A. Norstedt & Söner, 258 sidor. Omslag och teckningar av Svenolov Ehrén. Inb. 100 kr.
 27. Folkliv och fantasi. Ett urval av Magnus von Platen, Stockholm 1962: Bokförlaget Prisma, 222 sidor. Innehåll: Självbiografiskt (en par texter). Skönhetens Tårar. Palatset. Grimstahams nybygge. Friherrinnan. Ifrån Leonard. Ormus och Ariman. Rosenstein (Nils von). Svensk fattigdomens betydelse. Om folknöjen. Uppvaknandet. urval Dikter. ur Songes. dikter ur Om svenska Rim. Pocket. 50 kr.
 28. Folklivsberättelser, Stockholm 1902: Albert Bonniers förlag, 333 sidor. Utgör del II av Valda skrifter utgivna av Ruben G:son Berg. Innehåll: Skällnora kvarn. Målaren. Grimstahamns nybygge. Ladugårdsarrendet. Klotband i mörkrött och guld. 50 kr.
 29. Folklivsberättelser, Stockholm 1925: Albert Bonniers förlag, 231 sidor. Akvareller och teckningar av Torsten Jungstedt. Häri ingår Kapellet, Skällnora kvarn, Grimstahamns nybygge, Ladugårdarrendet. Hft. 250 kr.
 30. Folklivsberättelser, Stockholm 1927: Albert Bonniers förlag, 248 sidor. Häri ingår Kapellet, Skällnora Kvarn, Grimstahamns nybygge, Ladugårdarrendet. Hft. 50 kr.
 31. Folklivsberättelser, Stockholm 1928: Aftonbladets tr., 171 sidor. Häri ingår Skällnora kvarn, Kapellet, Målaren. Hft. 50 kr.
 32. Fria fantasier, Stockholm 1927: Albert Bonniers förlag, 253 sidor. Häri ingår Palatset, Araminta May och Det går an. Hft.50 kr.
 33. Gabrièle Mimanso. Sista mordförsöket emot konung Ludvig Filip i Frankrike, hösten 1840. Roman av författaren till Törnrosens Bok, 1980: Norstedt & Söners förlag, 417 sidor. Utgiven och med efterskrift försedd av Bertil Romberg i serien Norstedts klassiker. Inb. med skyddsomslag. 50 kr.
 34. Grimstahamns nybygge. Ladugårdarrendet, Stockholm 1937: Miniatyrförlaget, 103 sidor. Hft, osprättat ex. 50 kr.
 35. Herrarne på Ekolsund. Roman från medlet af förra århundradet af författaren till Törnrosens Bok. I-III, Stockholm 1847; N.H. Thomson, 376+343+424 sidor. Inb. i en volym. 400 kr.
 36. Hvad är en tourist. Brev och korrespondenser från en utrikes resa, Göteborg 1961: Akademiförlaget Gumperts, 170 sidor. Med inledning och kommentarer utgivna av Kurt Aspelin. Hft. 100 kr.
 37. Ingress till Aransis och Aransis. 1993, 32 sidor. Aransistexterna är en icke fullföljd fortsättning av Murnisdiktningen. Avskrift av handskrifter av Nina Vosbein. Spiralhäftad A4-upplaga. 50 kr.
 38. Jaktslottet, Stockholm 1902: Albert Bonniers förlag, 239 sidor. Utgör del I av Valda skrifter utgivna av Ruben G:son Berg. Innehåll: Skönhetens tårar. Jaktslottet II (Baron Julius K*). Klotband i rött och guld. 50 kr.
 39. Journalistik I-II. Urval, inledning och kommentarer av Bertil Romberg. Del I 1839-45 och del II 1846-51. Utgiven av Almqvistsällskapet. Gidlunds, Hedemora 1989, 454+384 sidor. Inb. 150 kr.
 40. Carl Jonas Love Almqvists kalender. 366 citat i urval av Solveig Faringer, Klintehamn 2018: Krilon förlag, 111 sidor. En evighetskalender med ett Almqvistcitat per dag. Inb. Ny. 150 kr.
 41. Karmola, 2010: Svenska Vitterhetssamfundet, 253 sidor. Texten redigerad och kommenterad av Petra Söderlund. Utgör del III:2 av Samlade verk. Inb. Ny. 50 kr.
 42. Källans Dame. Utkast och fragment, Med inledning och kommentar utgivna av Kurt Aspelin, Stockholm 1966: Albert Bonnies förlag, 209 sidor. Inb. 100 kr.
 43. Murnis eller De dödas sagor, Uppsala 1960: Bokgillets förlag, 167 sidor. Utgiven av Erik Gamby. Hft. 100 kr.
 44. Målaren, Stockholm 1965: AB Vilh. Becker, 133 sidor. Med teckningar av Eric Palmquist och inledning av Stig Bergman. Inb. 100 kr.
 45. Människoslägtets Saga eller Allmänna verldshistorien förenad med geografi. Första delen. Det stora Asien, eller det inre och egentliga Österlandet, i äldre och nyare tider, Stockholm 1839[-41] S.I. Laserons förlag, 640 sidor. Allt utkommet. Obunden, i ark, i en kartong. 150 kr.
 46. Om skandinavismens utförbarhet. Föredrag av Carl Jonas Love Almqvist, 1994: Nordiska rådets pressekretariat, 33 sidor. Hft. Ny. 50 kr.
 47. Om skandinavismens utförbarhet. Föredrag hållet i Det skandinaviske Selskab i Köpenhamn den 4 februari 1846, Göteborg 1950: Oscar Iscsons Boktryckeri AB, 33 sidor. Efterskrift av Ture Andersson. Hft. 50 kr.
 48. Ordbok öfver Svensk Språket i dess närvarande skick. Första delen [Allt utkommet; går från A till ’brand’], Örebro 1842: N.M. Lindhs boktryckeri, 624 sidor. Inb. 500 kr.
 49. Araminta May. Arturs jakt, Stockholm 1906: Albert Bonniers förlag, 121 sidor. Skolupplagor af svenska författare. Inb. 50 kr.
 50. Ryska minnet i Norrköping eller Ryssarnas härjning i Sverige år 1719, Uppsala 1956: Sällskapet Bokvännerna, 115 sidor. Illustrerad av Lennart Forsberg. Hft. 150 kr.
 51. Scener, Stockholm 1903: Albert Bonniers förlag, 406 sidor. Utgör del V av Valda skrifter utgivna av Ruben G:son Berg. Häri ingår Isidoros av Tadmor. Marjam. Svangrottan på Ipsara. Ferrando Bruno. Halvfr inb. med guldtryck. 50 kr. (såld)
 52. Som en resa blott. En antologi sammanställd och illustrerad av Kaj Beckman, Stockholm 1966; Rabén & Sjögren, 175 sidor. Inb. 50 kr.
 53. Svensk rättstafnings-lära, Stockholm 1971: Bokförlaget Rediviva, 41 sidor. Faksimilutgåva av originalet. 50 kr. (såld)
 54. Svenska fattigdomens betydelse, Hedemora 1989: Gidlunds bokförlag, 105 sidor. Utgiven av Almqvistsällskapet med förord av Folke Isaksson och efterskrift av Bertil Romberg. Inb. 50 kr. (såld)
 55. Svenska fattigdomens betydelse, Stockholm 1929: Universalförlaget, 78 sidor. Hft. 50 kr.
 56. Till livets hjälp. En Almquistantologi med kommentarer av Karin Stenström, Stockholm 1969: Verbum, 116 sidor. Hft. 50 kr.
 57. Tre noveller, Stockholm 1951: Sällskapet Bokvännerna, 116 sidor. Häri ingår Grå kappan, Guldfågel i Paradis Parjumouf. Hft. 50 kr.
 58. Törnrosens Bok, Stockholm 1966: Svenska Bokförlaget Bonnier, 127 sidor. Urval med inledning, arbetsuppgifter och förklaringar av Helge Gullberg. Skrifter utgivna av Modersmålslärarnas förening. 51. Hft. 50 kr.
 59. Törnrosens Bok. Duodesupplagan. Band I-III, Texterna redigerade och kommenterade av Olof Holm och Petra Söderlund. 2003: Gidlunds förlag, 425 sidor. Häri ingår Jaktslottet (1834), Hermitaget. Vargens Dotter. Hinden. Modernstavad version av utgåvan i Samlade verk. Inb. med skyddsomslag. Ny. 50 kr.
 60. Törnrosens Bok. Duodesupplagan. Band I-III, Texterna redigerade och kommenterade av Olof Holm och Petra Söderlund. 2003: Svenska Vitterhetssamfundet, 499 sidor. Häri ingår Jaktslottet (1834), Hermitaget. Vargens Dotter. Hinden. Utgör del V av Samlade Verk. Inb. Ny. 50 kr.
 61. Törnrosens Bok. Duodesupplagan. Band VIII-XI, Texterna redigerade och kommenterade av Bertil Romberg. 1996: Svenska Vitterhetssamfundet, 430 sidor. Häri ingår Återkomsten. Araminta May. Urnan. Kapellet. Platset. Godolphin. Svenska fattigdomens betydelse. Skaldens Natt. Skällnora Qvarn. Friherrinnan. Utgör del VIII av Samlade Verk. Inb. Ny. 50 kr.
 62. Törnrosens Bok. Duodesupplagan. Del VIII och IX. Innehåller Återkomsten. Araminta May. Urnan. Kapellet. Palatset, Stockholm 1838 och 1840: Hörbergska boktryckeriet, 99+28+141 sidor. Inb. i en volym. Titelblad för volymerna saknas. 400 kr.
 63. Valda skrifter af C.J.L. Almqvist. Ordnade och utgifna av A.Th. Lysander. I-V. Stockholm 1874-75: Albert Bonniers förlag. Del 1-4. Törnrosens Bok eller Fria Fantasier. Ny upplaga. Urval af båda originalsamlingarna. Del 5. Strödda skrifter af C.J.L. Almqvist. 1814-46. I urval. Å nyo utgifna med författarens porträtt och lefvernesbeskrifning. 479+454+456+519+393+414 sidor. Klotband i rött och guld. Del V med lös pärm. Med exlibris av Joh. Lindblom. 300 kr.


  Skrifter av Almqvist, översättningar

 64. Das Geschmeide der Königin. Romaunt in zwölf Büchern, Hamburg 2005: Kindler, 414 sidor. Drottningens Juvelsmycke i översättning till tyskan av och med en efterskrift av Klaus-Jürgen Liedtke. Inb. med skyddsomslag. 50 kr.
 65. Der Palast, Aarau & Frankfurt am Main 1959: Verlag H.R. Sauerländer, 63 sidor. Palatset i översättning till tyska; översättarens namn ej utsatt. Hft 50 kr.
 66. Paladset og Araminta May, København 1945: Carit Andersens forlag, 158 sidor. Palatset och Kapellet i översättning till danska och Inledning av Kjeld Elfelt. Teckningar av Anne Fabricius. Hft. 50 kr.
 67. Sara Videbeck and The Chapel, New York 1919: The American-Scandinavian Foundation, 229 sidor. Translated from the Swedish by Adolph Burnett Benson. Inb. 50 kr.
 68. The Queens Diadem, London 1992: Skoob Books Publishing, 247 sidor. Drottningens Juvelsmycke i översättning till engelskan av Yvonne L. Sandstroem. Preface av George C. Schoolfield. Två efterskrifter, om boken och om författaren, av Marilyn Johns Blackwell. Hft. 50 kr.


  Skrifter om Almqvist och hans tid

 69. Adolfsson, Eva, I gränsland. Essäer om kvinnliga författarskap, Stockholm 1991: Bonniers, 351 sidor. Häri ingår ”Det androgyna skapandet – en Almqvistläsning”, s. 154-188. Hft. 50 kr.
 70. Ahlén, Einar, J.L. Almqvist och hans hembygd. Levnadsöden och folklig diktning, Stockholm 1971: Tryckeri Grafisk press AB, 125 sidor. 50 kr.
 71. Ahlmo-Nilsson, Birgitta & Borgström, Eva 6 Holmquist, Ingrid (red.), Romantikens kvinnor. Studier i det tidiga 1800-talets litteratur, Stockholm 1990: Hammarström & Åberg, 188 sidor. Häri ingår ”Oändliga kvinna! Om förändringens gestalter hos Almqvist” av Eva Borgström, s. 87-128. Hft. 50 kr.
 72. Ahnlund, Knut, Diktarliv i Norden, 1981: Brombergs, 340 sidor. Häri ingår ”Love, lite bättre än sitt rykte. Kring Almqvists gåta”, s. 81-124. Inb. med skyddsomslag. 50 kr.
 73. Aiolos – tidskrift för litteratur, teori och estetik, nr 14-15, 2000, Slöja & spergel – Romantikens former. Innehåll, rörande Almqvist: ”Färg, bild och seende i romantiken – Exemplet C.J.L. Almqvist” av Jon Viklund. ”Melodramen som kod i Almqvists narrativa dramaturgi – Några reflektioner med utgångspunkt i hans 40-talsromaner” av Ulla-Britta Lagerroth. ”Konst, konstnärer och perspektiv i C.J.L. Almqvists Gabrièle Mimanso” av Roland Lysell. 50 kr,
 74. Almquist, Ernst, J.L. Almquist. Studier öfver personligheten, Stockholm 1914: P.A. Notstedt & söners förlag, 250 sidor. Hft. 50 kr.
 75. Almquist, Sigfrid, Ur C.J.l. Almquists författarliv, Stockholm 1920: P.A. Norstedt & Söners förlag, 119 sidor. 50 kr.
 76. Andersson, Gustaf, Rektor Gustaf Anderssons brevväxling. I—II, Lund 1940: C.W.K. Gleerup, 400+452 sidor. I flera brev nämns Almqvist. Inb., halvfr. 50 kr.
 77. Aspelin, Kurt, ”Det europeiska missnöjet”. Samhällsanalys och historiespekulation. Studier i C.J.L. Almqvists författarskap åren kring 1840. Del I, Stockholm 1979: Norstedt & Söners förlag, 379 sidor. Hft.
  +
  Aspelin, Kurt, ”Poesi i sak”. Estetisk teori och konstnärlig praxis under folklivsskildringarnas skede. Studier i C.J.L. Almqvists författarskap åren kring 1840. Del II, Stockholm 1980: Norstedt & Söners förlag, 138 sidor. Hft.
  Tillsammans 150 kr.
 78. Aspelin, Kurt, Poesi och verklighet. Några huvudlinjer i 1830-talets svenska kritikerdebatt. I—II, Lund 1967: Akademiförlaget respektive Stockholm 1977: Norstedts, 296+336 sidor. Hft. 150 kr.
 79. Balgård, Gunnar, Carl Jonas Almqvist – samhällsvisionären, 1973: Sveriges Radios förlag, 347 sidor. Hft. 50 kr.
 80. Bass, Britt & Holmqvist, Lasse, New Sweden. En resa i tid och rum. En liten bit av Amerika, Höganäs 1988: Bra böcker, 271 sidor. Häri ingår ”Carl Jonas Love Almqvist och en polsk munk”, s. 130—141. Inb. 50 kr. (såld)
 81. Berg, Ruben G:son Berg, Språk och stil. Tidskrift för nysvensk språkforskning. Första årgången, 1901 (Uppsala), 144 sidor. Häri ingår ”Sinnesanalogier hos Almqvist” av Ruben G:son Berg, s. 49—81. Hft; trasigt ex. 50 kr.
 82. Berg, Ruben G:son, C.J.L. Almquist i landsflykten 1851-1866, Stockholm 1928: Albert Bonniers förlag, 561 sidor. Hft. 100 kr.
 83. Berg, Ruben G:son, J.L. Almquist som journalist. En bibliografisk översikt över Almqvists publicistik 1942—1847 med register över publicerade artiklar och recenserad litteratur utgiven av Erik Gamby, Uppsala 1968: Boksam, 83 sidor. Hft. 100 kr.
 84. Bergholm, Axel Herman, Studier öfver C.J.L. Almqvist. Akademisk afhandling, Helsingfors 1902: J. Simelii Arfvingars boktryckeri aktiebolag, 261 sidor. Hft. 50 kr.
 85. Bergstrand, Arne, Litteraturhistoriska studier i C.J.L. Almqvists diktsamling, Uppsala 1953: Appelbergs boktryckeri, 572 sidor. Hft. 100 kr.
 86. Bergstrand, Arne, Litteraturhistoriska studier i C.J.L. Almqvists diktsamling, Uppsala 1953: Appelbergs boktryckeri, 572 sidor. Hft. Detta ex. är försett med författarens dedikation till Carl-Allan Moberg, vars anmälan av verket finns instucken i boken, som är – osprättad. Och bör så förbli. 300 kr.
 87. Burman, Anders & Lysell, Roland & Viklund, Jon (red.), Dramatikern Almqvist. Innehåll: Inledning. ”Almqvist och den teatrala leklusten” av Ulla Britta Lagerroth. ”Kärlek och katastrof, Tre romantiska dramer – Almqvist, Atterbom och Heiberg” av Gunilla Hermansson. ”’En helgonkaraktärs humanisering’ Almqvists Signora Luna och Stagnelius Martyrerna” av Klaus Müller-Wille. ”Incesttematiken i Almqvists medelhavstrilogi” av Thomas Sjösvärd. ”Isidorus av Tadmor och Marjam, – centrum i Törnrosens bok?” av Roland Lyssell. ”Att gå hem en annan människa. Performanse och antikisering i Almqvists dramatik” av Paula Henriksson. ”Dialogroman och läsdrama. Almqvists lek med den dramatiska formen i Araminta May” av Yvonne Leffler. ”Silkesharen på Hagalund – en nationalekonomisk fars” av Anders Mortensen. ”Maskens typologi i Drottningens juvelsmycke.” av Åsa Mälhammar.: ”Drottningens juvelsmycke som postmodern opera. Vad musiken har att säga till om i Lars Johan Werles Tintomara” av Johanna Ethnersson Pontara & Joakim Tillman. ”Drottningens juvelsmycke i scenisk gestaltning. Alf Sjöberg och Lennart Mörk i konstnärlig samverkan” av Sverker R Ek. ”Dialog om sättet att teckna teater. Ett samtal om scenografen Lennart Mörks tuschteckningar till Drottningens juvelsmycke kring 1955” av Jan Svanberg & Cecilia Sidenbladh. ”Så minns jag Drottningens juvelsmycke” av Bengt Lagerkvist.  ”Almqvist och den musikaliska dramaturgin” av Stefan Johansson, Stockholm 2011, 284 sidor. Inb. med skyddsomslag. Ny. 50 kr.
 88. Burman, Anders & Viklund, Jon, Almqvistvariation. Receptionsstudier och omläsningar. Almqviststudier 7. Innehåll: Inledning av Anders Burman & Jon Viklund. Paula Henriksson: En grav av vitaste marmor. Almqvist och Grekland, 1805-1822. Petra Söderlund: Almqvists erotomani. Mottagandet av Murnis bland vänner och bland forskningen. Jakob Staberg: Kärlekens hemlighet eller Smycket i Drottningens Juvelsmycke. Sam Holmqvist: Kvinnoandrogynen som tolkningsmöjlighet och romangestalt. Roland Lysell: Hermitaget åter läst. Almqvistläsning i ett nytt millenium. Arne Melberg: Målaren. En omläsning. Annika Ullman: Några strövtåg med pedagogen Almqvist. Sverker Sörlin: Det europeiska missnöjet. Anders Burman: ”Sveriges ljusaste hufvud” Carl Wilhelm om Carl Jonas Love Almqvist. Yvonne Leffler: Prosaförfattaren Almqvist ur ett transkulturellt perspektiv. Översättningar och internationell spridning. Gunilla Hermansson: Almqvist, Euphosyne och problemet med världslitteraturen. Claudia Lindén: Den hemliga länken. Almqvist, Key, Skansen och rösträttsrörelsen. Jonas Elleström: Nya drömbilder. I Almqvists poetiska efterföljd. Klaus Müller-Wille: En halshuggen sjöjungfru, giftiga penslar och en gammal hatt. Almqvist, Asger Jorn och det skandinaviska neoavantgardet. Jon Viklund: Svenska krusbär. En sen receptionshistoria. Halmstad 2018: Makadam, 319 sidor. Inb. Ny. 100 kr.
 89. Burman, Lars (red), Carl Jonas Love Almqvist diktaren, debattören, drömmaren. Almqviststudier 3.Innehåll: Bertil Romberg: ”Med kompassen i hjärtat” eller den framsynte Almqvist / Ulla-Britta Lagerroth: Melodramscenen som kod i Almqvists narrativa dramaturgi. Några reflexioner med utgångspunkt i hans 1840-talsromaner / Magnus Jacobson: Från skandalroman till lämplig läsning. Inlemmandet av Det går an i gymnasiets litterära kanon / Åsa Arping: ”Men vi måste nödvändigt ha ett företal” Författare och förord i 1830-talets prosa / Johan Almer: Lek med litterär tradition. Almqvist och det skämtsamma allvaret / Olof Wijnbladh: Marknadsförare i offentligheten. Almqvists sätt att lansera sig själv i 1840-talets prosa / Lennart Hedwall: Hoffmann och Almqvist – två diktarmusiker / Roland Lysell: Konst, konstnärer och perspektiv i C.J.L. Almqvists Gabrièle Mimanso / Jon Viklund: Från salong till grotta. En läsning av Almqvists Hinden / Lars Burman: Tal, skrift och vältalighet i Drottningens juvelsmycke. Gidlunds, Södertälje 2001, 247 sidor. Inb. Ny. 50kr.
 90. Burman, Lars, Tre fruar och en mamsell. Om C.J.L. Almqvists tidiga 1840-talsromaner. Almqviststudier 2. Gidlunds, Södertälje 1998, 254 sidor. Inb. med skyddsomslag. Ny. 50 kr.
 91. Böök, Fredrik, Analys och porträtt. Litteraturhistoriska studier, Stockholm 1962. Bokförlaget Aldus/Bonniers, 326 sidor. Häri ingår ”Almqviststudier” s. 151-173. Pocket. 50 kr.
 92. Engdahl, Horace, Den romantiska texter. En essä i nio avsnitt, Stockholm 1986: Bonniers, 289 sidor. Hft. 200 kr.
 93. Fagerberg, Sven, Bronshästarna, Stockholm 1974: Wahlström & Widstrand, 290 sidor häri ingår ”Speglar kring Tintomara” s. 170-198. Pocket. 50 kr.
 94. Fahlcrantz, C.E., J.L. Almqvist såsom författare i allmänhet och såsom teolog i synnerhet skärskådad, Uppsala 1845: Wahlström & C., 87 sidor. Hft
  +
  Fahlcrantz, C.E., C.J.L. Almqvist såsom författare i allmänhet och såsom teolog i synnerhet skärskådad. Sednare Häftet (Inqvisitionen.), Uppsala 1846: Wahlström & C., 154 sidor. Hft.
  Tillsammans 1000 kr.
 95. Frykenstedt, Holger, Konsum Kalender 1988, 1987: Konsum Stockholm, opag. En almanacka för 1988 med bilder Almqvists Stockholm. Bildurval, texter och inledning av Holger Frykenstedt. 50 kr.
 96. Grip, Elias, J. L. Almquist, Uppsala 1917: Sveriges kristliga studentrörelses bokförlag, 45 sidor. Vår vitterhets stormän under 1800-talet. IV. Hft. 50 kr.
 97. Hansson, Alert, Ur romantikens sekretärer. Personskildringar och törnroserier kring den geijerska uppsalakretsen, Stockholm 1930: Albert Bonniers förlag, 353 sidor. 50 kr.
 98. Hebbe, Brita, En modern 1800-talskvinna, Stockholm 1974: Natur och kultur, 342 sidor. Inb. med skyddsomslag Med John Perups exlibris. 50 kr.
 99. Hebbe, Signe, Signe Hebbes minnen samlade och efter muntlig berättelse nedskrivna av Hildur Dixelius-Brettner, Stockholm 1919: Åhlén & Åkerlunds förlag A.-B., 442 sidor. Förf., som var dotter till Wendela Hebbe, Almqvists vän och kollega, har barndomsminnen av Almqvist. Hft. 50 kr. (såld)
 100. Hedwall, Lennart, Tondiktaren Carl Jonas Love Almqvist. En musikalisk biografi. Med två cd-skivor. Almqviststudier 6. Vilnius 2014, 774 sidor. Inb. med skyddsomslag. Ny. 100 kr.
 101. Hellsten, Stig, Kyrklig och radikal äktenskapsuppfattning i striden kring C.J.L. Almqvists Det går an, Uppsala 1951: Almqvist & Wiksells boktryckeri Ab, 311 sidor. Hft. 50 kr.
 102. Hemming-Sjöberg, Axel, A poet’s tragedy. The Trial of C.J.L. Almqvist, London 1932: George Allen & Unwin Ltd, 256 sidor. Översättning av förf. Rättegången mot C.J.L. Almqvist. In English. Inb. 50 kr.
 103. Hemming-Sjöberg, Axel, Rättegången mot C.J.L. Almqvist, Stockholm 1929: Albert Bonnies förlag, 457 sidor. Hft. 100 kr.
 104. Hierta, Lars Johan, Lars Hiertas självbiografi. Med talrika bilagor. Enligt uppdrag av Stiftelsen Lars Hiertas minne utgiven av Gustav A. Aldén, Stockholm 1926, Lars Hökenbergs bokförlag i distr., 132 sidor. Hft. 50 kr. (såld)
 105. Holmberg, Olle, J.L. Almqvist från Amorina till Colombine, Stockholm 1922: Albert Bonniers förlag, 355 sidor. Hft. 50 kr.
 106. Holmberg, Olle, Kärlek, ensamhet och dödens trädgård, Stockholm 1972: Bokförlaget Aldus/Bonniers, 189 sidor. Häri ingår ”Almqvist – mordet, självmordet och dödens trädgård” s. 119-154. Pocket. 50 kr.
 107. Holmberg, Åke, Skandinavismen i Sverige vid 1800-talets mitt (1843-1863), Göteborg 1946: Elinders boktryckeri aktiebolag, 423 sidor. Hft. 50 kr.
 108. Hugosson, Richard [=Oswald Kuylenstierna], Blad ur Törnrosens Bok. En skildring af C.J.L. Almqvists lefnad och grundtankarna i hans verk, Göteborg 1899: Wettergren & Kerber, 123 sidor. Tryckt i 500 numrerade exemplar, varav detta är nr. 124. Inb. Något skadad rygg. 150 kr.
 109. Hultgren, Olof Johan, Var regementspastor Carl Jonas Love Almqvist skyldig till de brott, för hvilka han anklagades? Juridisk undersökning, Uppsala 1881: eget förlag, 68 sidor. Hft. med skyddande omslag. 100 kr.
 110. I Köla. Skrifter utgivna av Köla sockens arkiv- och folkminneskommitté. Del IV, u.å. 229 sidor. Häri ingår ”Jonas på Erlingsrud. Vid avtäckningen av Jonas Wærns minnessten i Köla 10 april 1960” av Henry Olson s 35-48. Hft. 50 kr.
 111. Johns Blackwell, Marilyn, C.J.L. Almqvist and the Romantic Irony, Stockholm 1983: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, 156 sidor. Hft. 50 kr.
 112. Jägerskiöld, Stig, Från Jaktslottet till landsflykten. Nytt ljus över Carl Jonas Love Almqvists värld och diktning, Stockholm 1970: Bonniers. 223 sidor. Inb. med skyddsomslag. 50 kr.
 113. Jägerskiöld, Stig, Oskuld och arsenik. C.J.L. Almquist i den europeiska krisen 1848—1951, Stockholm 1987: Bonniers, 395 sidor. Inb. med skyddsomslag. 50 kr.
 114. Krumlinde, Lars, Almqvist i Amerika. Sammanställt av Lars Krumlinde, Stockholm 1987: Brombergs, 235 sidor. En samling artiklar i svenska tidningar, som förf. anser vara skrivna av Almqvist. Inb. med skyddsomslag. 50 kr.
 115. Lagerroth, Ulla-Britta & Romberg, Bertil, Perspektiv på Almqvist. Dokument och studier, Stockholm 1973: Rabén & Sjögren, 335 sidor. Innehåller ”Så såg man honom. Ett citat-montage” av Bertil Romberg. ”Ur Vandringsåren i Amerika” av Ruben G:son Berg. ”Eller Key, Almqvist och sekelskiftets idédebatt” av Ulf Wittrock. ”Vari består Almqvists modernitet?” av Artur Lundkvist. ”En politisk människa” av Folke Isaksson. ”Brottslingen Almqvist” av Algot Werin. ”Några synpunkter på frågan om Almqvists skuld” av Per-Edwin Wallén. ”Almqvistporträtt i svensk dikt” av Bertil Romberg. ”’Ett helt af omväxlande dramatisk och episk form.’ Om framställningsformen i Amorina och Drottningens Juvelsmycke” av Bertil Romberg. ”Det stora dårhuset tillägnat” av Eva Adolfsson, Maria Bergom-Larsson, Ulf Eriksson och Ola Holmgren. ”Om komposition och huvudteman i Drottningens Juvelsmycke” av Henry Olsson. ”Songes-studier” av Lennart Breitholz. ”Häxans Songe. Ett stycke social exotism” av Allan Bergstrand. ”Realistiskt och symboliskt i Det går an” av Per Olov Svedner. ”Går det an? Almqvist som könsrollsreformator” av Karin Westman Berg. ”Almqvist och scenkonsten” av Ulla-Britta Lagerroth. ”Amorina och Tintomara på Dramaten. Två samtal med Alf Sjöberg” av Ulla-Britta Lagerroth. ”Samkonstverket Tintomara växer fram. Intervjuer med männen bakom operan: Bo-Ruben Hedwall, Leif Söderström och Lars Johan Werle” av Sigvard Hammar. ”Drömmen om Tintomara. Ett samtal med Lars Johan Werle” av Ulla-Britt Edberg. Hft. 50 kr.
 116. Lidman, Hans, I Tintomaras spår. Vandringar på Kolmården, Stockholm 1967: LT:s förlag, 203 sidor. Särskilt ”Tintomaras skog” s. 81-89, men Tintomara förekommer passim. Hft. 50 kr.
 117. Linde, Ebbe, Det romantiska dramat. Handbok till radioteaterns huvudserie 1962-63, Stockholm 1962: Sveriges Radio, 218 sidor. Hft. 50 kr.
 118. Ljunggren, Karl Gustav, Några språkdrag och stildrag hos C.J.L. Almqvist, Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 1941, Lund 1942: C.W.K. Gleerup, 45 sidor. 50 kr.
 119. Ljunggren, Karl Gustav, Några språkdrag och stildrag hos C.J.L. Almqvist, Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 1941, Lund 1942: C.W.K. Gleerup, 45 sidor. 50 kr.
 120. Lundwall, Sten, J.L. Almqvist i Nordiska museet, Idéskiss till en utställning, Stockholm 1966: Nordisk amuseet, 15 sidor. Hft. 50 kr.
 121. Lysell, Roland och Wilson Lohse, Britt (red), Carl Jonas Love Almqvist – konstnären, journalisten, pedagogen. Föreläsningar och essäer utgivna av Almqvistsällskapet. Almqviststudier 1. Innehåll: Förord av red. ”Hälsning från Biskops-Arnö” av Birgitta Östlund. ”Spåren av en flyende” av Folke Isaksson. ”Almqvist – läraren” av Louise Vinge. ”Journalisten Almqvist av Bertil Romberg. ”Törnroslivets hemlighet” av Lars Bergquist. ”Realismens romantik hos Almqvist” av Roland Lysell. ”Målaren – ett estetiskt program” av Ulla Nordin Lönner. ”’Ingen känner mitt väsendes ton’. Om Almqvists pianofantasier” av Lennart Hedwall. ”Kvinnligt, manligt, androgynt. Om förändringens gestalter hos Almqvist” av Eva Adolfsson, Smedjebacken 1996: Gidlunds förlag, 173 sidor. Inb. Ny. 50 kr.
 122. Marström, Simon, Minnen från Törnrostiden. I-IV, Stockholm 1916, 1926, 1925 och 1933.32+168+88+31 sidor. Fyra häften. 300 kr.
 123. Mielke, Bärbel, Subtile Einladung zur Deliberation. Die Romane Emilie Flygare-Carléns, München 2021: Utzverlag. Münchner Nordistische Studien, Band 44. 321 sidor. Hft. Ny.
 124. Melin, Lars, Stil och struktur i C.J.L. Almqvists Amorina, Stockholm 1976: Almqvist & Wiksell international, 210 sidor. Hft. 50 kr.
 125. Montgomery-Silfverstolpe, Malla, Memoarer utgifna af Malla Grandinson. I-IV, Stockholm 1914, 1914, 1920 och 1920: Albert Bonniers förlag, 353+329+273+257 sidor. Del 1 hft. del II—IV inb. Fjärde delen med fullständigt namnregister till samtliga fyra delar. 1000 kr.
 126. Mortensen Johan, Människor och böcker. Studier och kritiker, Lund 1917: C.W.K. Gleerups förlag, 294 sidor. Häri ingår ”Tintomara” s. 203-228. Hft. 50 kr.
 127. Mortensen, Johan, J.L. Almqvist, Stockholm 1907: Albert Bonniers förlag, 79 sidor. Ingår i serien Svenskar. Inb. 50 kr.
 128. Mortensen, Johan, Från Aftonbladet till Röda rummet. Strömningar i svensk litteratur 1830—1879, Andra upplagan. Stockholm 1913: Albert Bonniers förlag, 397 sidor. Hft., skadad rygg. 50 kr.
 129. Nordin Lönner, Ulla, C.J.L. Almqvists Målaren – en strukturanalys. Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet. 23. Ak. avh. Uppsala 1987, 165 sidor. Hft. Ny. 50 kr.
 130. Olsson, Banbrytare och stigfinnare. Ett knippe svenska porträttskisser, Stockholm 1984: P.A. Norstedt & Söners förlag, 186 sidor. Häri ingår ”Jonas på Erlingsrud”, s. 138-156, om Jonas Waern, Almqvists vän och delaktig i det värmländska experimentet. Inb. med skyddsomslag. 50 kr.
 131. Olsson, Hagar, Möte med kära gestalter, Helsingfors 1963: Natur och kultur, 142 sidor. Häri ingår ”Från morgon till midnatt ii Törnrosens bok” s. 87-143. Hft. 50 kr. (såld)
 132. Olsson, Henry, J.L. Almquist före Törnrosens Bok, Stockholm 1927: Albert Bonniers förlag, 461 sidor. Hft. 50 kr.
 133. Olsson, Henry, Carl Jonas Love Alquist till 1836, Stockholm 1937: Hugo Gebers förlag, 371 sidor. Hft. 50 kr.
 134. Olsson, Henry, Carl Jonas Love Alquist till 1836, Stockholm 1937: Hugo Gebers förlag, 371 sidor. Inb. 50 kr.
 135. Olsson, Henry, Törnrosdiktaren och andra porträtt, Stockholm 1956: Natur och kultur, 501 sidor. Häri ingår ”Törnrosdiktaren” s. 55-213. Hft. Främre pärm lös. 50 kr.
 136. Olsson, Henry, Törnrosdiktaren och andra porträtt, Stockholm 1956: Natur och kultur, 501 sidor. Häri ingår ”Törnrosdiktaren” s. 55-213. Hft. 50 kr.
 137. Olsson, Henry, Törnrosens diktare. Den rike och den fattige, Stockholm 1966: Natur och kultur, 239 sidor. Pocket. 50 kr.
 138. Olsson, Henry, Törnrosens diktare. Den rike och den fattige, Stockholm 1966: Natur och kultur, 239 sidor. Pocket. Främre omslagsidan lös. 50 kr.
 139. Ord och bild. Illustrerad månadsskrift utgifven af Karl Wåhlin. Tredje årgången. 1894, Stockholm 1894: Wahlström & Widstrand, 584 sidor. Häri ingår ”Sveriges modernaste diktare. Carl Jonas Love Almqvist” av Ellen Key s. 418-427, 472-480 och 523-528. Halfr. 50 kr.
 140. Res Publica. Symposions teoretiska och litterära tidskrift. 22, 1992: Symposions förlag, 228 sidor. Tema. Carl Jonas Love Almqvist. Innehåll om Almqvist: ”Sorgelig erfarenhet och glad vetenskap” av Per Daniel Amadeus Atterbom. ”Skaldens Natt” av Carl Jonas Love Almqvist. ”Den mörka pärlan” av Hagar Olson. ”Skönhetens Tårar” av Carl Jonas Love Almqvist. ”Människoväsendet är en gruva med millioner scakter” av Folke Isaksson. Tre pjäsutdrag (Ramido Marinesco. Signora Luna. Silkesharen på Hagalund) med kommentarer av Folke Isaksson. en dikt av Henrika Ringbom. ”Själhunder tjuter på isen. Almqvists folklivsberättelser” av Carl Göran Ekerwald. ”Björninnan” av Carl Jonas Love Almqvist. ”Det doftar i Sätras skog” av Vilhelm Ekelund. ”Ovidlåtenhetstanken” av Ulf I. Eriksson. Helgedomens ande” av Carl Jonas Love Almqvist. ”De tysta tankarna spegel. Ekelöf och Almqvist” av Anders Mortensen. ”Etiska och estetiska kvinnomord” av Birgitta Holm. ”Tre Almqvist-bilder” av Rut Hillarp. ”Drottningens Juvelsmycke och moderniteten” av Mikael van Reis. ”Om episkt språk” av Carl Jonas Love Almqvist. ”Almqvist och beteckningsväsendet” av Per Erik Ljung. ”Ett öde” av Carl Jonas Love Almqvist. ”Almqvist och Det går an” av Eva Borgström. ”Fem tavlor och en berättelse” av Katarina Frostensson. Hft. 50 kr.
 141. Romberg, Bertil, Eremiten i världsbullret. Om C.J.L. Almqvist. Boken innehåller uppsatser från skilda tider samlade under redaktion av Anders Burman, Jonas Elleström och Roland Lysell. Pozkal 2007, 213 sidor. Innehåll: ”Eremiten i världsbullret. Love Almqvists självkarakteristiker.” ” Den sansade kritiken och Almqvists synpunkter på sitt konstnärskap”. ”Almqvist om dikt och diktare”. ”C.J.L. Almqvist betraktar språket”. ”Lyrikern Almqvist”. ”C.J.L. Almqvist, tre redaktörer och tre tidningar”. ”Om Almqvists romankonst I: Från Murnis till Det går an”. ”Om Almqvists romankonst II: Från Amalia Hillner till Herrarna på Ekolsund”. Med en förteckning av Bertil Rombergs skrifter om och utgåvor av C.J.L. Almqvist. Inb. med skyddsomslag. Ny. 50 kr.
 142. Schück, Henrik & Warburg, Karl, Huvuddragen av Sveriges litteratur, Stockholm 1917—18: Hugo Gebers förlag, 164+272+312 sidor. Avsnittet om Almqvist, del III, s. 160—184 är av Warburg. Inb, halvfr. 50 kr.
 143. Sidenbladh, Cecilia, Rättegången mot Almqvist, 2008: Ellerströms, 348 sidor. Pocket. Ny. 50 kr.
 144. Sidenbladh, Cecilia, Ty så roar mig att måla. C.J.L. Almqvist och de visuella konstarterna, 1987: Gidlunds, 173 sidor. Hft. 50 kr.
 145. Studier tillägnade Anton Blanck den 29 december 1946, Uppsala 1946: Svensk litteratursällskapet, 373 sidor. Häri ingår ”C.J.L. Almquist och isländsk saga. Några iakttagelser” av Nils Nihlén s. 315-321. Hft. 50 kr.
 146. Svedjedal, Johan, Almqvist – berättaren på bokmarknaden. Berättartekniska och litteratursociologiska studier i C.J.L. Almqvists prosafiktion kring 1840, Uppsala 1987, 429 sidor, Hft. Ny. 50 kr.
 147. Svedjedal, Johan, Almqvist på Internet. Om publicering av en textkritisk edition som digital hypertext. Anförande vid Svenska Vitterhetssamfundets årsmöte den 28 maj 1997, Lidingö 1997: Svenska Vitterhetssamfundet, 20 sidor. Hft. 50 kr.
 148. Svedjedal, Johan, Almqvists Det går an och konsten att överleva. En texthistorik, Uppsala 1989: Litteratur och samhälle 1988-1989:1/2. Avdelningen för litteratursociologi, 65 sidor. En kort skrift om hur romanen Det går an förvrängts i olika nyutgåvor – som ofta lägger till nya tryckfel och förändringar utöver tidigare utgåvor. Hft. 50 kr.
 149. Svedjedal, Johan, Frihetens rena sak. Carl Jonas Love Almqvists författarliv 1841-1866, Finland 2009, 559 sidor. Inb. med skyddsomslag. Ny. 50 kr.
 150. Svensk literatur-tidskrift utgifven af C.R. Nyblom. Tredje årgången. 1867, Uppsala 1867: W. Schultz, 508 sidor. Häri ingår ”C.J.L. Almqvist †” av Anders Flodman s. 64-81. Inb. 50 kr.
 151. Svenska turistföreningens årsbok 1948. Adertonhundratalet, Stockholm 1948: Svensk turistföreningen, 400 Sidor, Häri ingår ”Det går an – nu och för hundra år sedan” av Ruth Hamrin-Thorell s. 169-193. Hft. 50 kr.
 152. Söderberg, Verner & Olsson, Hanry & Heckscher, Gunnar, Johan August Hazelius. En levnadsteckning, Stockholm 1936: P.A. Norstedt & Söners förlag, 583 sidor. Hft. 50 kr.
 153. Söderhjelm, Werner, Litterära uppsatser. I, Stockholm 1925: Albert Bonniers förlag, 349 sidor. Häri ingår ”C.J.L. Almqvist i Finland”, s. 167-310. Werner Söderhjelms skrifter. Band IX Litterära uppsatser. I. Hft. 50 kr.
 154. Vedel, Valdemar, Svensk romantik. En udsigt over udviklingen fra den gustavianske rococo til den borgerlige liberalisme, København 1894: P.G. Philipsens forlag, 411 sidor. Häri ingår ”Almquist” s. 366-384. På dansk. Halvfr. 50 kr.
 155. Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 1973, Lund 1973: Gleerups, 163 sidor. Häri igår ”Om Almqvists romankonst” av Bertil Romberg, s. 30-53. Hft. 50 kr.
 156. Viklund, Jon, Ett vidunder i sitt sekel. Retoriska studier i C.J.L. Almqvists kritiska prosa 1815-1851. Ak avh. Almqviststudier 4.Södertälje 2004, 396 sidor. Inb. med skyddsomslag. Ny. 50 kr.
 157. von Vegesack, Thomas, Makten och fantasin. Författare i revolutionen, Stockholm 1978: Norstedts, 228 sidor. Häri ingår ”C.J.L. Almqvist och den svenska kontrarevolutionen”, s. 133—160. Inb. med skyddsomslag. 50 kr.
 158. Världarnas möte. Nya Kyrkans tidning nr 4 1992, s. 138-191. Häri igår ”Almqvist och nya kyrkan” s. 173-176, troligen av Olle Hjern. 50 kr.
 159. Warburg, Karl, Den börjande reaktionen mot nyromantiken (C.A. Hagberg mot Almquist och Atterbom), särtryck ur Samlaren 1903, 53 sidor. Med förf. dedikation till Sven Söderman. Hft. 50 kr.
 160. Wennerström, Eva, Stilstudier i Almqvists Songes, Skrifter utgivna av Samfundet för stilforskning genom Nils Svanberg IV, Uppsala och Stockholm 1937: Almqvist & Wiksell. 49 sidor. 50 kr.
 161. Werin, Algot, J.L. Almquist. Realisten och liberalen, Stockholm 1923: Albert Bonniers förlag, 394 sidor. Hft. 50 kr.
 162. Werin, Algot, Vandring kring en sjö. Studier, minen, betraktelser, Lund 1967: Gleerups, 245 sidor. Häri ingår ”Amorinas dikt” s. 94-100 och ”Brottslingen Almqvist”101-117. Pocket.50 kr.
 163. Westman Berg, Karin, J.L. Almqvists kvinnouppfattning, Göteborg 1962: Akademiförlaget-Gumperts, 448 sidor. Hft. Delvis osprättad. 50 kr.
 164. Wieselgren, Harald, Lars Johan Hierta. Biografisk studie, Stockholm 1880: Hjalmar Linnströms förlag, 348 sidor. Inb, halvfr. 50 kr.
 165. Wrigley, Russell (red.), A 300-year History, New York & London 1982: W.W. Norton & Company, 842 sidor. In English. Inb. med skyddsomslag. 50 kr.

  Romaner och andra skönlitterära texter om Almqvist. Bearbetningar.

 166. Bergman, Hjalmar, Drottningens Juvelsmycke och andra bearbetningar för film, Borås 1992: Hjalmar Bergman Samfundet, 219 sidor. Redigerade och kommenterade av Gösta Werner. Hft. 50 kr. (såld)
 167. Bergson, Greta, Hjärtats blomma. En roman om skalden och människan Carl Jonas Love Almquist, Stockholm 1941: Wahlström & Widstrand, 290 sidor. Hft. 50 kr.
 168. af Klintberg, Bengt, Sju röster om Almqvist efter samtida vittnesbörd sammanställda av Bengt af Klintberg, Stockholm 1966: Nordiska museet, 59 sidor. Publicerad i samband med Nordiska museets Almqvist-utställning Oskuld – Arsenik, 1966. Hft. 50 kr.
 169. Sidenbladh, Cecilia & Nygren, Tord, Tintomara i storskogen, Bromma 2009: Bokförlaget Opal, 24 sidor. Barnbok. Berättelsen är inspirerad av Carl Jonas Love Almqvists roman Drottningens Juvelsmycke. Inb. Ny. 50 kr.
 170. Sidenbladh, Cecilia, Amanda och Ira eller historien om ett lögnaktigt skådespelarpar, 1990: Wiken, 187 sidor. Inb. med skyddsomslag. 50 kr.
 171. Stigsjö, Sune, Ditt hjärta färgar din ros. En roman om Carl Jonas Love Almqvist och hans tid, 1991: Fripress Legenda, 246 sidor. Inb. med skyddsomslag. 50 kr.
 172. Widding, Lars, Brott och flykt. En dokumentär berättelse om C.J.L. Almqvist, Stockholm 1985: P.A. Norstedt & Söners förlag, 217 sidor. Efterskrift av Germund Michanek. Teckningar av Gunnar Brusewitz. Inb. med skyddsomslag. 50 kr.

  Andra böcker (ej om Almqvist), skönlitteratur 

 173. Atterbom, Per Daniel Amadeus, Lycksalighetens ö. Sagospel. I-II, Örebro 1854: N.M. Lindh. 285+421 sidor. Hfr inb. 1000 kr.
 174. Atterbom, Per Daniel Amadeus, Valda skrifter utgivna av Fredrik Böök. III. Fågel Blå. Lyriska dikter i urval, Stockholm 1927: Albert Bonniers förlag. 428 sidor. Hft. 50 kr.
 175. Atterbom, Per Daniel Amadeus, Valda skrifter utgivna av Fredrik Böök. VI. Reseminnen och brev, Stockholm 1929: Albert Bonniers förlag. 358 sidor. Hft. 50 kr.
 176. Blanche, August, Hyrkuskens berättelser + En prästmans anteckningar + En skådespelarens äventyr, Malmö 1928: Världslitteraturens förlag, 217+229+221 sidor inbundna i ett band. Halvfr inb. 50 kr.
 177. Blanche, August, Vålnaden. Roman, Stockholm 1928: Saxon & Lindströms förlags A.-B., 397 sidor. Halvfr. 50 kr. (såld)
 178. Lenngren, Anna Maria, Samlade dikter, Malmö 1928: Världslitteraturens förlag, 234 sidor. Med ordförklaringar och historiska upplysningar av Joh. Gabr. Carlén. Inb. 50 kr.
 179. Lo-Johansson, Ivar, Girigbukarna, Stockholm 1981: Albert Bonniers förlag, 296 sidor. Inb. med skyddsomslag. 50 kr.
 180. Rydberg, Viktor, Singoalla, Stockholm 1923: Albert Bonniers förslag. Tjugofemte upplagan illustrerad av Carl Larsson, 176 sidor. Inb. med skyddsomslag. Utsökt arbete. 200 kr.
 181. Stagnelius, Erik Johan, Liljorna i Saron. Backanterna. Lyriska dikter, Stockholm 1962: Aldus klassiker. 156 sidor. Pocket i gott skick. 50 kr.
 182. Wivallius, Lars, En torr och kall wåhr, Stockholm 1958: P.A. Norstedt& Söner förlag, opag. (32 sidor). Teckningar av Gösta Kriland. ”Utges som gåvobok till personer som står företaget nära.” Hft. 50 kr.

  Andra böcker (ej om Almqvist) facklitteratur

 183. Adelborg, Gustaf Otto, Om det personligt andliga. En samling framställningar, Stockholm 1907: Wahlström & Widstrand förlag, 181 sidor. Hft. 750 kr.
 184. Ahnfelt, Paul Gabriel, Anteckningar och tidsbilder från hemmet, skolan, universitetet och församlingen. I—II, Helsingborg 1857: F.A. Ewerlöfs förlag, 351+420 sidor. Delarna är sammanbundna. Inb. Rygg delvis lös. 150 kr.
 185. Almqvist, Sven, Ludvig Theodor Almqvist. En minnesteckning, Uppsala 1984: Almqvistska släktföreningen, 57 sidor. Denne Almqvist är ej släkt med Love Almqvist. Hft. 50 kr.
 186. Bergquist, Lars, Swedenborgs drömbok. Glädjen och det stora kvalet, Stockholm 1988: Norstedt förlag, 321 sidor. Inb. med skyddsomslag. 50 kr.
 187. Edfelt, Johannes (red.), Svenska romantiker i urval. Den svenska lyriken, Stockholm 1942: Albert Bonniers förlag, 335 sidor. Inb. 50 kr.
 188. Eliæson, Åke & Olsson, Bror, Esaias Tegnér. En monografi i bild, Malmö 1949: Allhem, 177 sidor. Med inledning av Algot Werin. Påkostad bildmonografi i stort format. Inb. med skyddsomslag. 100 kr.
 189. En bok om Ellen Key, Stockholm 1919: Albert Bonniers förlag, 215 sidor. Texter av Georg Brandes, Selma Lagerlöf, Romain Rolland, Ada Rydström, Sigrid Elmblad, Hjalmar Söderberg, Helene Stöcker, Frida Stéenhoff, Havelock Ellis, Elin Wägner, Helena Nyblom, Anna Lenah Elgström, Verner Söderhjelm, Marika Stjernstedt och Madeleine Z. Doty. Inb. 50 kr.
 190. Hennings, Berit, Ögonvittnen om Gustav III, Stockholm 1960: Wahlström & Widstrand, 377 sidor. Inb. 50 kr. (såld)
 191. Holmberg, Cecilia, Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet. Litteraturhistoriska studier, Stockholm 1889: Albert Bonniers förlag, 395 sidor. Gustaf Lorentz Sommelius, Johan Nyblom, C.W.A. Strandberg, Wilhelm von Braun, O.P. Sturzen-Becker. Hft. 50 kr.
 192. Key, Ellen, Människor, Stockholm 1899: Albert Bonniers förlag, 335 sidor. 50 kr.
 193. Lamm, Martin, August Blanche som Stockholmsskildrare, Stockholm 1950: P.A. Norstedt & Söners förlag, 179 sidor. 50 kr. (såld)
 194. Lamm, Martin, August Strindberg, Stockholm 1968: Bokförlaget Aldus/Bonnier, 450 sidor. Pocket. 50 kr.
 195. Lamm, Martin, Upplysningstidens romantik. Den mystiskt sentimentala strömningen i svensk litteratur. Senare delen, Lund 1963: Hammarström & Åberg, 610 sidor. Inb. med skyddsomslag. 50 kr.
 196. Levertin, Oscar, Från Gustaf III:s dagar, Stockholm 1896: Albert Bonniers förlag, 268 sidor. Hft. 50 kr.
 197. Lidman, Tomas (red.), Svenska antikvariat. Nio uppsatser, Stockholm 1986: Sällskapet Bokvännerna, 137 sidor. Inb. 50 kr.
 198. Lindberger, Örjan, Prometheustanken hos Viktor Rydberg. Hans utopiskt liberala förutsättningar och de därav betingade problemställningarna i hans idédiktning. I-II, Stockholm 1938: Hugo Gebers förlag. Del I Text. Del II Bilagor. Noter. Källor. Register 507 sidor. Hft. 200 kr.
 199. Lysell, Roland, Erik Johan Stagnelius. Det absoluta begäret och själens historia, Stockholm 1993: Brutus Östlings bokförlag Symposion, 515 sidor. Inb. med skyddsomslag. 50 kr.
 200. Nilsson, Albert, Svensk romantik. Den platonska strömningen, Lund 1964: Gleerups bokförlag, 410 sidor. Pocket, gott skick. 50 kr.
 201. Schück, Henrik & Warburg, Karl, Illustrerad svensk litteraturhistoria. I. Sverige litteratur till frihetstidens början, Stockholm 1896: Hugo Gebers förlag, 438 sidor. Denna del är författad av Schück. Halvfr. 50 kr.
 202. Schöldström, Birger, Damer och knektar. Minnen och anteckningar, Stockholm 1902: Albert Bonniers förlag, 247 sidor. Inb. 50 kr.
 203. Stolpe, Sven, 40 svenska författare, Höganäs 1980: Bra böckers förlag, 245 sidor. Inb. med skyddsomslag. 50 kr.
 204. Sveriges rikes lag af konungen stadfästad 1736 jemte senare intill december 1889 gjorda förändringar och tillägg, Stockholm 1889: Vårt land, 625 sidor. Inb. 50 kr.
 205. Toksvig, Signe, Emanuel Swedenborg. Vetenskapsman och mystiker, Stockholm 1949: Natur och kultur, 389 sidor. Hft. 50 kr.

  Fonogram

 206. Irène Lindh sjunger Songes av C.J.L. Almqvist. Irène Lindh, sång, Göran Martling, piano. Produktion Dramaten, CD. Inspelad 1993. 100 kr.
 207. Carl Jonas Love Almqvist. Mitt väsendes ton. Fria fantasier för Piano-Forte. Lennart Hedwall, hammarklaver. 18 nummer. Inspelningsår 1982-93. Textbok med en essay av Lennart Hedwall på svenska och på engelska. Total speltid 74’45. Sterling CDA 1808-2. 100 kr. (såld)

  Vykort

 208. Kolorerat profilporträtt, karikatyr. Okänd konstnär, c:a 1840. Stockholms Stadsmuseum. 5 kr.
 209. Väggmålning i Sollidenrestaurangens entréhall av Hilding Linnqvist. Svartvitt. 5 kr.

  Affischer

 210. Philip von Schantz akvarell (50 x 65 cm) “ J. Love A.” som anspelar på Almqvists berömda “blott Sverige svenska krusbär har” och som avbildar en trälåda fylld av mogna krusbär – en hyllning till såväl sommaren som Almqvist själv. Reproduktionen är tryckt i affischformatet 70 x 100 cm. 100 kr., för medlemmar 80:- och skyddande emballage 65:-. OBS att det går att beställa 3 affischer utan att portot ökar.


  T-tröjor

 211. T-tröja: Svart med vit text, Pourquoi hänga läpp? CJL Almqvist. Finns i storlekar S, M, L och XL. Fruit of the Loom. 100 kr.

  Bokstöd

 212. Bokstöd, designat och tillverkat av Jan Landquist, är utformat som Almqvists silhuett i utskuren och bockad, svartlackerad stålplåt, 15 cm hög. Stödet kan användas som bokstöd som på bilden, men också med ett värmeljus framför, som kastar en skugga på väggen. 200 kr.

Samlade Verk

Huvudredaktör för Samlade Verk (SV) är sedan 2017 Petra Söderlund. Tidigare huvudredaktörer var Johan Svedjedal och Bertil Romberg. Delredaktörer, vilka står för textetablering, kommentarer och ordförklaringar, anges för varje del. SV utges av Svenska vitterhetssamfundet i samarbete med Almqvistsällskapet. Samlade Verk kan inte beställas av Almqvistsällskapet, bara genom hänvändelse direkt till Vitterhetssamfundet, https://svenskavitterhetssamfundet.wordpress.com/ Medlemmar får dem till mycket hyggliga priser, som regel under 100 kronor. Icke-medlemmar hänvisas till bokhandeln.

2. Tryckta verk 1814-1822 [Försök till Hector Lefnad / Hvad är Kärlek? / Parjumouf / Grå Kappan / Handlingar till Upplysning i Manhemsförbundets Historia / Frågor af åtskilligt Innehåll / Om Manhemsförbundets föreslagna Organisation. Recension af Omdömena deröfver. Adress till Allmänheten / Om Brottsliges Behandling / Om det nya Strids-Sättets Idee / Om enheten av Epism och Dramatism / Guldfogel i Paradis / Rosaura] Red Paula Henriksson. 2017, 385 s.

3. Estetiska, filosofiska och akademiska avhandlingar 1831-1838 [Undersökning om hufvudskillnaden emellan de gamles vitterhet och de nyares (1835) / Några drag (1833-1834) / Om det hela (1836) / Theses (1837) / De vita et scriptis Francisci Rabelæsi (1838) / Essai sur le caractère principal de la poésie presomptive de l’avenir (1838)] Red Jon Viklund. 2011, 453 s.

4. Amorina (1822) Red Bertil Romberg. 2002, 327 s.

5. Törnrosens Bok. Duodesupplagan. Band I-III [Jagtslottet / Hermitaget / Wargens Dotter / Hinden] Red Olof Holm och Petra Söderlund. 2003. 499 s.

6. Törnrosens Bok. Duodesupplagan. Band IV [Drottningens Juvelsmycke] Red Lars Burman. 2002, 347 s.

7. Törnrosens Bok. Duodesupplagan. Band V-VII [Ramido Marinesco (1834) / Baron Julius K* / Dialog om Sättet att sluta Stycken (1835) / Signora Luna / Colombine (1835)] Red Bertil Romberg. 1998, 436 s.

8. Törnrosens Bok. Duodesupplagan. Band VIII-XI [Återkomsten / Urnan (1838) / Kapellet / Palatset (1838) / Godolphin / Svenska fattigdomens betydelse / Skaldens natt (1838) / Skällnora Qvarn / Friherrinnan (1838)] Red Bertil Romberg. 1996, 430 s.

9. Törnrosens Bok. Duodesupplagan. Band XII-XIV [Herr Hugos Akademi / Hvad är Penningen? / Poesi och Politik / Om folknöjen / Storhetens Tillbedjan (1839) / Målaren / Prestens Ställning (1840) / Den Sansade Kritiken (1851)] Red Bertil Romberg. 1997, 365 s.

14. Törnrosens Bok. Imperialoktavupplagan. Band III:1. [Europeiska missnöjets grunder. Hvarför reser du? (1850) Det går an (1850)] Red Bertil Romberg. 2005, 317 s.

16. Om Svenska Uppfostringsväsendet. Red Lars Burman.  2007, 210 s.

17. Ordbok öfver svenska språket i dess närvarande skick. Red Sven-Göran Malmgren. 2013, 562 s.

18. Amorina eller Historien om de Fyra (1839). Red Bertil Romberg. 2000, 547 s.

19. Menniskoslägtets Saga. Red Jon Viklund. 2002, 534 s.

21. Det går an (1838) / Hvarför reser du (1838). Red Johan Svedjedal. 1993, 173 s.

22. Det går an (1839) Red Johan Svedjedal. 2011, 122 s., häftad.

23. Amalia Hillner. Roman af Författaren till Törnrosens bok. Red Lars Burman. 1995, 363 s.

24. Gabrièle Mimanso. Red Dag Hedman. 2012, 520 s.

25. Tre fruar i Småland. Roman af författaren till Törnrosens Bok. Red Lars Burman. 1998, 545 s.

26. C.J.L. Almqvist. Monografi, samlad och utgifven för att lätta öfversigten och bedömandet af vissa bland tidens frågor. Red Bertil Romberg. 1995, 628 s.

27. Smaragdbruden. Följderna af ett rikt nordiskt arf. Red Bertil Romberg. 2001. 426 s.

29. Syster och bror. En af Stockholms hemligheter. Red Lars Burman. 1999, 246 s.

30-31. Herrarne på Ekolsund. Del 1-3. [SV30 del 1 och 2, SV31 del 3]. Red Anders Öhman. 1997, 564+353 s.

Serie III: Otryckta Verk

1. Otryckta verk 1806-1817 [Homo & Lapis sunt Eaedam Res / Det tyranniska modet / Ulysses hos Polyphem / Oscar och Eglantine / Sommarsystrarna / Bref till C*S*. 1810 (då Surprisen sändes) / Till A*M*S*. På MargaretaDagen / Till A*C*A*. På Catarinadagen / Tankar. På min egen Namnsdag / Myrorne / Till C*O*S*. Skål på Cristiandagen / Fabel / Till min dotter Jeannette / Äkta kärlek / Till S*A’, I anledning af Hennes förlofning / Flickornas Afsked. Till S*A* vid hennes förlofning / Charade om Hr. L* / Nyårsönskan till Ryttm. H:* liggande omkring en Julklapp / Charade till fru M* / Impromptu. Till D*A* / Ifrån lilla Sophie till sin Mamma / Till F*P*. Offer af Hennes vänner i anledning af hennes Forlofning / Epigrammer, öfver några blommor / Till Sophie d. 15 Maj / Törnrosens Ursprung. Till J*L.** i anledning af ett förlorat Vad – / Bref till Louise / Till Louise d. 25 Aug. / Den 25 Aug. 1825. Dedication till Fr. C*H* / Ode öfver Vänskapen. Till Louise S** / Inledande dikt i gästbok i Fagerviks Park / Min Dröm / Till en Fru S* / Fagerviks Ursprung / Företal till Catalog öfver Fagerviks bibliothek / Dalmina / Om Poësiens närvarande tillstånd i Sverige / Handlingar rörande Manhems Förbundet / Tal, hållet på Manhems Förbudnets Högtidsdag, d. 12 maj 1816 / Epigramme d. 21 Jul. 1816 / Ringer / Bihang till Harald Eystensons Saga / Näktergalen och Dufvan / Två tal i Pro Fide et Caritate / Bilaga: Anteckningar Öfver en Resa ifrån Stockholm till Finland] Red Petra Söderlund. 2006, 337 s.

2. Karmola. Red Petra Söderlund. 2010, 253 s.

3. Murnis. Red, Petra Söderlund. 2018, 140 s.

7. Om Svenska Rim. Bok 1-5. Red Per Mårtenson i samarbete med Barbro Ståhle-Sjönell, Petra Söderlund och Ilaria Tedde m.fl. 2013, 446 s.