Biografi

C.J.L Almqvist
Carl Jonas Love Almqvist föddes i Stockholm den 28 november 1793. Han kom från en socialt bildad och välbärgad släkt, studerade vid Uppsala universitet, arbetade som informator och flyttade efter avklarad examen till Stockholm där han fick arbete som ämbetsman. Här kom Almqvist in i romantiska och religiösa kretsar. Bland unga vänner hyllades han som en gudabenådad förkunnare. 1824 flyttade han till Värmland för att leva som en ”idealiserad bonde”, och han gifte sig med Maria, dotter till en bryggaredräng och barnflicka till Almqvists halvsyskon. Efter ett år flyttade han tillbaka till Stockholm, nu också fader till sonen Ludvig, och påbörjade snart en karriär som lärare, från och med 1829 rektor vid nya Elementarskolan. Under 1830-talet ägnade han en stor del av sin tid i skolan. Han författade läroböcker, men han påbörjade också sitt litterära storverk, Törnrosens bok, ett slags allkonstverk vars första del utkom 1833.

Mot slutet av decenniet öppnade han för en akademisk karriär. Han disputerade med en avhandling i Lund, men ur detta kom inga tjänster och Almqvist blev istället yrkesförfattare och försörjde sig från och med 1839 som journalist och romanförfattare. Han drev där ofta ett slags vänsterliberal linje och engagerade sig i tidens stora frågor, som den om kvinnans sociala ställning och representationsfrågan. Almqvists senare öden är lika fängslande som gåtfulla. 1851 flydde Almqvist ur landet, anklagad för mordförsök och svindleri. De närmaste 14 åren reste han runt i Amerika, men tillbringar merparten av tiden i Philadelphia där han under fingerat namn gifte sig med ägaren av ett pensionat, Emma Nugent. 1865 reste han tillbaka till Europa men vågade sig inte hem till Sverige. Han avlider i Bremen den 26 september 1866.

Almqvists författarskap är mångsidigt. Kring 1820 tillhörde han kretsen av romantiska avantgardeförfattare, deltog i religiösa och pedagogiska samfund där han var en drivande reformator, skrev några av tidens mest vågade och estetiskt sofistikerade verk, som Amorina och Murnis. Med tiden kom han att rikta sig till en bredare publik, och han utvecklade ett författarskap med poetologiska traktat, pedagogiska skrifter, dramer, lyrik, musik och historiska arbeten. Med verk som Jaktslottet, Baron Julius K* och Det går an bidrog han under 1830-talet inte bara till den borgerliga romanens estetiska utveckling utan också till en radikalisering av litteraturen som samhällspolitisk form. Under 1840-talet skrev han underhållningsromaner, ofta vittnande om ett brinnande samhällsengagemang. Under tiden i landsflykt förblev han en skrivande författare, och han lämnande efter sig en lång rad fascinerande manuskript, merparten samlade under namnet Om svenska rim.

För en utförlig skildring av Almqvists liv och verk, se Johan Svedjedals trebandbiografi: Kärlek är. Carl Jonas Love Almqvists författarliv 1793–1833 (2007), Rosor, törnen Carl Jonas Love Almqvists författarliv 1833–1840 (2008), och Frihetens rena sak. Carl Jonas Love Almqvists författarliv 1841–1866 (2009).

Foto: Love Almqvist iförd resmössa, 1843, litografi av Axel Jacob Salmson (1807-76).