Övriga böcker och skrifter

Nedanstående produkter kan beställas från sällskapets sekreterare, Olof Holm, Terapivägen 16 E, 1 tr, 141 56 Huddinge, olofholm49@gmail.com, 0708-78 99 71.
Räkning bifogas vid leverans. Porto tillkommer.

Carl Jonas Love Almqvist. Urval av Almqvistcitat av Gun Ursing. Stockholm 1989, 16 s., 20:-

Lysell, Roland och Wilson Lohse, Britt (red), Carl Jonas Love Almqvist – konstnären, journalisten, pedagogen. Föreläsningar och essäer utgivna av Almqvistsällskapet. Uppsatser av Folke Isaksson, Louise Vinge, Bertil Romberg, Lars Bergquist, Roland Lysell, Ulla Nordin, Lennart Hedwall, Eva Adolfsson 1996, 173 s., 100:-

Burman, Lars, Tre fruar och en mamsell. Om C.J.L. Almqvists tidiga 1840-talsromaner. 1998, 254 s., 100:-

Burman, Lars (red), Carl Jonas Love Almqvist diktaren, debattören, drömmaren. Uppsatser av Bertil Romberg, Ulla-Britta Lagerroth, Magnus Jacobson, Åsa Arping, Johan Almer, Olof Wijnbladh, Lennart Hedwall, Roland Lysell, Jon Viklund och Lars Burman. 2001, 247 s, 100:-

Viklund, Jon, Ett vidunder i sitt sekel. Retoriska studier i C.J.L. Almqvists kritiska prosa 1815-1851. 396 s. bunden med skyddsomslag, 100:-.

Burman, Anders & Lysell, Roland & Viklund, Jon, Dramatikern Almqvist. Uppsatser av Ulla Britta Lagerroth, Gunilla Hermansson, Klaus Müller-Wille, Thomas Sjösvärd, Roland Lysell, Paula Henriksson, Yvonne Leffler, Anders Mortensen, Åsa Mälhammar, Johanna Ethnersson Pontara & Joakim Tillman, Sverker R Ek, Jan Svanberg & Cecilia Sidenbladh, Bengt Lagerkvist och Stefan Johansson. 2011, 284 s., 100:-

Hedwall, Lennart, Tondiktaren Carl Jonas Love Almqvist. En musikalisk biografi. Med två cd-skivor. 2014, 774 s., 200:-

Nordin Lönner, Ulla, C.J.L. Almqvists Målaren – en strukturanalys. 1987, 165 s., hft., 50:-

Romberg, Bertil, Eremiten i världsbullret. Om C.J.L. Almqvist. Boken innehåller uppsatser från skilda tider. 2007, 213 s., 100:-

Svedjedal, Johan, Almqvist – berättaren på bokmarknaden. Berättartekniska och litteratursociologiska studier i C.J.L. Almqvists prosafiktion kring 1840, 1987, 429 s., 100:-

Svedjedal, Johan, Frihetens rena sak. Carl Jonas Love Almqvists författarliv 1841-1866, 2009, 559 s., 100:-

Sidenbladh, Cecilia, Rättegången mot Almqvist, 2008, 348 s., ill., 50:-