Övriga böcker och skrifter

Nedanstående produkter kan beställas från sällskapets sekreterare, Olof Holm, Terapivägen 16 E, 1 tr, 141 56 Huddinge, olofholm49@gmail.com, 0708-78 99 71.
Räkning bifogas vid leverans. Porto tillkommer.

Lysell, Roland och Wilson Lohse, Britt (red). ): Carl Jonas Love Almqvist – konstnären, journalisten, pedagogen. Uppsatser av Birgitta Östlund , Folke Isaksson , Louise Vinge, Bertil Romberg , Lars Bergquist, Roland Lysell , Ulla Nordin Lönner, Lennart Hedwall och Eva Adolfsson. 1996, 100:-

Burman, Lars: Tre fruar och en mamsell. Om C.J.L. Almqvists tidiga 1840-talsromaner. 1998, 100:-

Burman, Lars (red), Carl Jonas Love Almqvist – diktaren, debattören, drömmaren. Uppsatser av Bertil Romberg , Ulla-Britt Lagerroth , Magnus Jacobson, Åsa Arping, Johan Almer , Olof Wijnbladh , Lennart Hedwall , Roland Lysell , Jon Viklund och Lars Burman. 2001, 100:-

Viklund, Jon, Ett vidunder i sitt sekel. Retoriska studier i C.J.L. Almqvists kritiska prosa 1815-1851. 2004, 100:-.

Burman, Anders, Lysell, Roland, Viklund, Jon; Dramatikern Almqvist. Uppsatser av Ulla Britta Lagerroth, Gunilla Hermansson, Klaus Müller-Wille, Thomas Sjösvärd, Roland Lysell, Paula Henriksson, Yvonne Leffler, Anders Mortensen, Åsa Mälhammar, Johanna Ethnersson Pontara & Joakim Tillman, Sverker R Ek, Jan Svanberg & Cecilia Sidenbladh, Bengt Lagerkvist och Stefan Johansson. 2011. 100:-

Hedwall, Lennart, Tondiktaren Carl Jonas Love Almqvist. En musikalisk biografi. Med två cd-skivor. Vilnius 2014, 774 s., 200:-

Nordin Lönner, Ulla, C.J.L. Almqvists Målaren – en strukturanalys, 1987, 25:-

Romberg, Bertil, Carl Jonas Love Almqvist. Liv och verk. 1993, 100:-

Romberg, Bertil, Eremiten i världsbullret. Om C.J.L. Almqvist En samling artiklar ur Bertil Rombergs produktion till minne av hans bortgång. 2007, 100:-

Svedjedal, Johan, Almqvist – berättaren på bokmarknaden. Berättartekniska och litteratursociologiska studier i C.J.L. Almqvists prosafiktion kring 1840, 1987, 100:-

Svedjedal, Johan, Kärlek är. Carl Jonas Love Almqvists författarliv 1793-1833. Del 1. 2007, 100:-

Svedjedal, Johan, Rosor, törnen. Carl Jonas Love Almqvists författarliv 1833-1840. Del 2. 2008, 100:-

Svedjedal, Johan, Frihetens rena sak. Carl Jonas Love Almqvists författarliv 1841-1866. Del 3.2009, 100:-

Sidenbladh, Cecilia, Rättegången mot Almqvist, 2008, 50:-