Övriga böcker och skrifter

Nedanstående produkter kan beställas från sällskapets sekreterare, Olof Holm, Terapivägen 16 E / 1103, 141 56 Huddinge, olofholm49@gmail.com, 0708-78 99 71. Räkning bifogas vid leverans. Porto tillkommer.

Almqviststudier

Almqvistsällskapet har en egen skriftserie, Almqviststudier (ISSN 1402-1285), som utkommer med ojämna mellanrum. Serien blandar monografier med antologier. Flera av delarna har fungerat som medlemsbok år medlemmarna i sällskapet, senast boken om Almqvist som dramatiker. Samtliga delar finns att köpa genom Almqvistsällskapet.

  1. Carl Jonas Love Almqvist – konstnären, journalisten, pedagogen. Föreläsningar och essäer utgivna av Almqvistsällskapet. Redaktörer: Roland Lysell och Britt Wilson Lohse. Uppsatser av Folke Isaksson, Louise Vinge, Bertil Romberg, Lars Bergquist, Roland Lysell, Ulla Nordin, Lennart Hedwall, Eva Adolfsson. 1996, 173 s., 50:-
  2. Burman, Lars, Tre fruar och en mamsell. Om C.J.L. Almqvists tidiga 1840-talsromaner. 1998, 254 s., 50:-
  3. Carl Jonas Love Almqvist – diktaren, debattören, drömmaren. Redaktör Lars Burman. Uppsatser av Bertil Romberg, Ulla-Britta Lagerroth, Magnus Jacobson, Åsa Arping, Johan Almer, Olof Wijnbladh, Lennart Hedwall, Roland Lysell, Jon Viklund och Lars Burman. 2001, 247 s, 50:-
  4. Viklund, Jon, Ett vidunder i sitt sekel. Retoriska studier i C.J.L. Almqvists kritiska prosa 1815-1851. 396 s. bunden med skyddsomslag, 50:-.
  5. Dramatikern Almqvist. Redaktörer: Anders Burman, Roland Lysell och Jon Viklund. Uppsatser av Ulla Britta Lagerroth, Gunilla Hermansson, Klaus Müller-Wille, Thomas Sjösvärd, Roland Lysell, Paula Henriksson, Yvonne Leffler, Anders Mortensen, Åsa Mälhammar, Johanna Ethnersson Pontara & Joakim Tillman, Sverker R Ek, Jan Svanberg & Cecilia Sidenbladh, Bengt Lagerkvist och Stefan Johansson. 2011, 284 s., 50:-
  6. Hedwall, Lennart, Tondiktaren Carl Jonas Love Almqvist. En musikalisk biografi. Med två cd-skivor. Vilnius 2014, 774 s., 100:-
  7. Receptionsstudier och omläsningar. Redaktörer: Anders Burman och Jon Viklund. Uppsatser av Paula Henriksson, Petra Söderlund, Jakob Staberg, Sam Holmqvist, Roland Lysell, Arne Melberg, Annika Ullman, Sverker Sörlin, Anders Burman, Yvonne Leffler, Gunilla Hermansson, Claudia Lindén, Jonas Elleström, Klaus Müller-Wille och Jon Viklund. 2018, 319 s., 50:-

Böcker av Almqvist

Carl Jonas Love Almqvist Kalender. 365 citat i urval av Solveig Faringer, En evighetskalender. 2018, 111 s., 150:-

Carl Jonas Love Almqvist. Urval av Almqvistcitat av Gun Ursing. Stockholm 1989, 16 s., 20:-

Böcker om Almqvist

Nordin Lönner, Ulla, C.J.L. Almqvists Målaren – en strukturanalys. 1987, 165 s., hft., 50:-
Romberg, Bertil, Eremiten i världsbullret. Om C.J.L. Almqvist. Boken innehåller uppsatser från skilda tider. 2007, 213 s., 50:-
Svedjedal, Johan, Almqvist – berättaren på bokmarknaden. Berättartekniska och litteratursociologiska studier i C.J.L. Almqvists prosafiktion kring 1840, 1987, 429 s., 50:-Svedjedal, Johan, Frihetens rena sak. Carl Jonas Love Almqvists författarliv 1841-1866, 2009, 559 s., 50:
Sidenbladh, Cecilia, Rättegången mot Almqvist, 2008, 348 s., ill., 50:-