Samlade Verk

Utges av Svenska Vitterhetssamfundet i samarbete med Almqvistsällskapet. Beställs direkt från Svenska Vitterhetssamfundet, Mariatorget 1C, 118 48 Stockholm, via email vitterhet@gmail.com eller via telefon 08-10 19 69 eller 070-983 85 81. Priserna på Samlade Verk (SV) här nedan är medlemspris. Icke-medlemmar hänvisas till bokhandeln och betalar c:a 100 kronor mer per volym.
Det lönar sig att bli medlem i Almqvistsällskapet!

SV 3 Estetiska, filosofiska och akademiska avhandlingar 1831-1838: Undersökning om hufvudskillnaden emellan de gamles vitterhet och de nyares (1835) / Några drag (1833-1834) / Om det hela (1836) / Theses (1837) / De vita et scriptis Francisci Rabelaesi (1838) / Essai sur le caractère principal de la poésie presomptive de l´avenir (1838). Red Jon Viklund, 2011, 453 s., 195:–
SV 4 Amorina (1822) 2002, 125:-
SV 5 Törnrosens Bok. Duodesupplagan. Band I- III [Jagtslottet / Hermitagert /Wargens Dotter / Hinden]. 2003, 185:-
SV 6 Törnrosens Bok. Duodesupplagan Band IV [Drottningens juvelsmycke]. 2002, 125:-
SV 7 Törnrosens Bok. Duodesupplagan. Band V-VII.[Ramido Marinesco (1834) / Baron Julius K*/Dialog om Sättet att sluta Stycken (1835) /Signora Luna / Colombine (1835)] 1998, 175:-
SV 8 Törnrosens Bok. Duodesupplagan. Band VIII-XI. [Återkomsten / Urnan (1838)/
Kapellet /Palatset (1838) / Godolphin / Svenska fattigdomens betydelse / Skaldens natt
(1838) / Skällnora Qvarn /Friherrinnan (1838)] 1996, 175:-
SV 9 Törnrosens Bok. Duodesupplagan. Band XII-XIV.Herr Hugos Akademi / Hvad är
Penningen? / Poesi och Politik / Om folknöjen / Storhetens Tillbedjan (1839) / Målaren /
Prestens Ställning (1840) / Den Sansade Kritiken (1851)] 1997, 150:-
SV 14 Törnrosens Bok. Imperialoktavupplagan. Band III:1. [Europeiska missnöjets grunder. Hvarför reser du? (1850) Det går an (1850), 2005, 145:-
SV 16 Om Svenska Uppfostringsväsendet. 2007, 110:-
SV 17 Ordbok öfver svenska språket.
2013, 215:-
SV 18 Amorina eller Historien om de Fyra (1822). 2000, 547 s., 190:-
SV 19 Menniskoslägtets saga. 2002, 190:-
SV 21 Det går an (1838) / Hvarför reser du (1838).1993, 90:-
SV 22 Det går an
(1839) 2011, 40:-
SV 23 Amalia Hillner. Roman af författaren till Törnrosens Bok.1995, 120:-
SV 25 Tre fruar i Småland. Roman ef författaren till Törnrosens Bok.1998, 210:-
SV 26 C.J.L. Almqvist. Monografi, samlad och utgifven för att lätta öfversigten och bedömandet af viss bland tidens frågor. 1995, 205:-
SV 27 Smaragdbruden. Följderna af ett rikt nordiskt arf.2001, 150:-.
SV 29 Syster och bror. En af Stockholms hemligheter. 1999, 120:-
SV 30-31 Herrarne på Ekolsund. Del 1-3. 1997,  220:- resp. 145:-
SV III:1 Otryckta verk 1806-1817 [Homo & Lapis sunt Eaedam Res / Det tyranniska modet / Ulysses hos Polyphem / Oscar och Eglantine / Sommarsystrarna / Bref till C*S*. 1810 (då Surprisen sändes) / Till A*M*S*. På MargaretaDagen / Till A*C*A*. På Catarinadagen / Tankar. På min egen Namnsdag / Myrorne / Till C*O*S*. Skål på Cristiandagen / Fabel / Till min dotter Jeannette / Äkta kärlek / Till S*A’, I anledning af Hennes förlofning / Flickornas Afsked. Till S*A* vid hennes förlofning / Charade om Hr. L* / Nyårsönskan till Ryttm. H:* liggande omkring en Julklapp / Charade till fru M* / Impromptu. Till D*A* / Ifrån lilla Sophie till sin Mamma / Till F*P*. Offer af Hennes vänner i anledning af hennes Forlofning / Epigrammer, öfver några blommor / Till Sophie d. 15 Maj / Törnrosens Ursprung. Till J*L.** i anledning af ett förlorat Vad – / Bref till Louise / Till Louise d. 25 Aug. / Den 25 Aug. 1825. Dedication till Fr. C*H* / Ode öfver Vänskapen. Till Louise S** / Inledande dikt i gästbok i Fagerviks Park / Min Dröm / Till en Fru S* / Fagerviks Ursprung / Företal till Catalog öfver Fagerviks bibliothek / Dalmina / Om Poësiens närvarande tillstånd i Sverige / Handlingar rörande Manhems Förbundet / Tal, hållet på Manhems Förbudnets Högtidsdag, d. 12 maj 1816 / Epigramme d. 21 Jul. 1816 / Ringer / Bihang till Harald Eystensons Saga / Näktergalen och Dufvan / Två tal i Pro Fide et Caritate / Bilaga: Anteckningar Öfver en Resa ifrån Stockholm till Finland]. 2006, 150:-
SV III:2 Karmola. 2010, 120:-
SV III:7 Om Svenska Rim, bok 1-5. 2013, 185:-