Almqvistiana

Almqvistiana är ett medlemsblad för Almqvistsällskapets medlemmar. Här blandas populärvetenskapliga artiklar, debatt, information om sällskapets verksamhet och annat. Tidskriften har utvecklats under årens gång: från svartvit stencil till färgglad stencil, från skrivmaskinskopia till den i dag mer grafiskt avancerade trycksaken. Törnrosen finns alltjämt kvar på framsidan, men Sub rosa – under rosen – är i detta sammanhang inget hemlighetstecken. Almqvistiana riktar sig till alla Almqvistintresserade. Här på hemsidan finns Almqvistiana digitalt, för alla tillgänglig, se fliken ”Senaste utgåvorna”
Sedan 2012 är Jon Viklund redaktör för Almqvistiana. Kontakt: jon.viklund@littvet.uu.se