Nyheter

I väntan på att vi på nytt ska kunna uppta vår programverksamhet, sänder vi med mejlen då och då ut ett ”krusbär” från Loves trädgård under rubriken Med Loves ögon och öron. Se till att du har meddelat aktuell e-postadress till meddelande@almqvistsallskapet.se

ALMQVISTIANA 44
Vårt medlemsblad kommer att sändas ut under våren och denna gång har det Guldmakeriets historia som tema, en sen text av Almqvist.

PROGRAM I FRAMTIDEN
Med beaktande av Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer och regeringens beslut dröjer det ett tag innan vi på nytt kan kalla till program och sammankomster, och vi kommer då troligen att börja med promenader och andra utomhusaktiviteter. Mera om detta längre fram.