Nyheter

SENASTE NYTT

Vi är många som saknat programträffar och andra evenemang i Almqvists sällskap. Allt hopp om att snart få öppna denna typ av verksamhet har grusats för ett bra tag framöver. Styrelsen har därför beslutat att till medlemmar med e-postadress med jämna mellanrum sända ut lite blandade krusbär från Loves trädgård under rubriken Med Loves ögon och öron.

Brevet kan komma att innehålla notiser om Almqvist, hans tidevarv, liv och verk; nyheter och reflektioner, efterlysningar, bokanmälningar, boktips, intervjuer, citat eller… Bland annat kommer vi att på förhand – för internt bruk inom sällskapet – släppa några ljudband från Mats Perssons eftersedda kompletta inspelning av Almqvists samlade pianoverk. Utgivningen har avstannat på grund av att vi väntar på ekonomiska anslag ska beviljas för detta kostsamma företag.

Om du som medlem ännu inte meddelat oss din e-postadress, gör det nu till olofholm49@gmail.com.

HEMSIDA OCH FACEBOOK
Sällskapets hemsida har släpat efter på grund av tekniska problem, men vi räknar med att den kommer att vara i gång efter nyår. Lika så kommer vi att uppdatera vår Facebooksida, Almqvistsällskapet. De krusbär vi sänder ut kommer i tillämpliga delar också att återfinnas där.

ÅRSMÖTET 2020
2020 års årsmöte kommer att hållas utan fysisk närvaro. Styrelsen har utarbetat verksamhetsberättelse och bokslut och revisorerna och valberedningen håller som bäst på att slutföra sina uppdrag. Vi kommer inom kort att sända ut ett förslag till val och beslut, som vi ber medlemmarna ta ställning till. Mera om detta i ett senare utskick.

ALMQVISTIANA 43
I samband med det kommer vi att med vanliga posten utsända ett nytt nummer av Almqvistiana, nummer 43, med tema Stockholm. Nummer 44 kommer under våren.

PROGRAM I FRAMTIDEN
Med beaktande av Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer och regeringens beslut dröjer det ett tag innan vii på nytt kan kalla till program och sammankomster, och vi kommer då troligen att börja med promenader och andra utomhusaktiviteter. Mera om detta längre fram.

JULKLAPP?
Gå till Butiken här på hemsidan, klicka här.
Här finns lämplig julläsning och andra julklappar såsom bokstöd och affisch. Får vi beställningar före den 1 december, kommer leverans före jul.