Stadgar och styrelsen

ALMQVISTSÄLLSKAPETS STADGAR
ändrades senast 2016

NY ORDFÖRANDE

Eva Bonnier  Eva Bonnier
På årsmötet den 18 november 2015 valdes bokförläggare Eva Bonnier till ordförande i Almqvist-sällskapet. Eva började sin bana som barnboksredaktör på Bonniers Juniorförlag, och efter 15 år startade hon Bokförlaget Eva Bonnier som specialiserade sig på kvinnliga författare och introdu-cerade i Sverige förbisedda författare som Janet Frame. Förlaget var så framgångsrikt att hon redan efter två år erbjöds att börja på Albert Bonniers Förlag, där hon 1990 blev förlagschef. 2007 avgick Eva som förlagschef och återgick till att vara förläggare på heltid. Hon är dessutom ordförande i Internationella Bokförläggareföre-ningen och vice ordförande i Svenska Bokförläggare-föreningen.

Styrelse
Ordförande: Eva Bonnier, bokförläggare
Vice ordförande: Cecilia Sidenbladh, dramatiker, fil dr på Almqvist
Sekreterare: Olof Holm, adjunkt
Skattmästare: Vanja Edwinson, tidigare kommunalråd Upplands Väsby
Almqvistianaredaktör: Jon Viklund, docent i litt vet, Uppsala universitet
Klubbmästare: Topsy Bondeson, tidigare arkivarie
Kerstin Brunnberg, journalist,  ordf. Kulturrådet, utredare ArkDes
Mats Hellström, tidigare stadsråd, ambassadör, landshövding
Anita Persson, författare, tidigare museiintendent
Petra Söderlund, docent i litt vet, Almqvistutgåvan
Ture Rangström, konstnärlig ledare Strindbergs Intima teater, dramatiker

Revisorer
Bert Edström
Lennart Fogelklou

Revisorssuppleanter
Göran Wassberg
Arne Ekstrand

Valberedning
Birgitta Lübeck
Per Eric Mattsson
Erik Sidenbladh

Styrelseledamöter från 1982 fram till 2016:
Topsy Bondeson , antikvarie, 1982 -, skattmästare 1982 – 83, 1989 – 2015, klubbmästare 1982 –
Lennart Hedvall, tonsättare, 1982 – 90, 1992 – 2004
Olle Hjern, pastor, 1982 – 2001, vice ordförande 1982 – 2001
Olof Holm , fil.mag. 1982 -, sekreterare 1982 –
Claes Hoogland, redaktör, 1982 – †86
Folke Isaksson , författare, 1982 – 2000
Marianne Linder , översättare, 1982 – 92
Egon Lindholm, metallarbetare, 1982 – †83
Lars Lönnroth , professor, 1982 – 86
Lars Melin , docent, 1982 – 83
Gun Ursing , bibliotekarie, 1982 – 99
Karin Westman Berg, professor, 1982 – 89, ordförande 1982 – 83
Marianne Lindström , redaktör, 1983 – 95, skattmästare 1983 – 89
Per A Sjögren, förläggare, 1983 – †96, ordförande 1983 – 96
Bertil Romberg , docent, 1986 – 2003
Johan Svedjedal , professor, 1986 – 2001
Bert Edström , fil.dr., 1989 – 92
Cecilia Sidenbladh , författare, 1990 -, vice ordförande 2002 –
Britt Wilson Lohse , lektor, 1992 – 2006
Roland Lysell , professor, 1995 – 2011
Lars Burman , docent, 1998 – 2002, ordförande 1998 – 2001, vice ordförande 2001 – 2002
Monica Lauritzen , redaktör, 1999 – 2005
Ingrid Elam , redaktör, 2000 – 03
Mats Hellström , landshövding, 2001 -, ordförande 2001 – 12
Göran Gunér , regissör, 2001 – †2015
Petra Söderlund , fil.dr., 2002 –
Ulla Nordin , fil.dr., 2003 – 2015
Ulf Hellners , bankdirektör, 2003 – 08
Anders Burman , fil.dr. 2004 – 10
Jon Viklund , fil.dr. 2005 –
Ulrika Knutsson, redaktör, 2006 – 07
Kristina Lilliehöök , producent, 2007 – 14
Kerstin Brunnberg , radiochef, 2008 -, ordförande 2012 -14
Vanja Edwinson, kommunalråd, 2010 – , skattmästare 2015 –
Ture Rangström, teaterchef, 2011 –
Eva Bonnier, förläggare, 2015 –

Almqvistsällskapets hedersledamöter
Iréne Lindh,
Olle Hjern,
Solveig Faringer och
Lennart Hedwall.